19 אוקטובר 2017 כ"ט תשרי תשע"ח

מעודכן לתאריך  29.08.2011 

התפתחות הילד בגילאי 34-36 חודשים

התפתחות חושית

פעוטות בני שלוש אוהבים לאסוף. פרחים, צדפים, גרביים. באמצעות איסוף חפצים וחלוקתם לקבוצות מחלק ומגדיר הפעוט את עולמו ואת סביבתו. כדי שיוכלו לשלוט ולנהל בעצמם את האוסף יעדיפו מרבית הפעוטות חפצים שיוכלו לאסוף בעצמם ללא 'טובות' של מבוגר. כדי לעודד אותו לאסוף, תנו לו קופסה או הקצו לו מדף לצורך שמירת חפציו ושוחחו עמו על האוספים שלו. 
אם אתם מתקשים להיפרד מעבודות היצירה של ילדכם תוכלו לשמר דוגמאות נבחרות מעבודותיו. תוכלו לשמור אותם בקלסר או אף למסגר יצירות אהובות במיוחד. הקדישו קיר בבית לעבודות של הילדים. תעדו אותן לאורך השנים. מסגור עבודות היצירה יסייע בידכם לשמור על תקינותן ושלמותן של העבודות. 

הבנת מספרים

לקראת גיל שלוש רוכש הפעוט את היכולת למנות. בשלב ראשון יבחין בין 'אחד' לבין יותר אולם לא יוכל להבדיל בין שניים, שלושה או שבעה חפצים. בגיל שנתיים מסוגלים מרבית הפעוטות לספור עד שתיים ואילו בגיל שלוש יספרו עד שלוש. פעוטות בני שלוש שסופרים עד עשר עושים זאת בדרך כלל ללא הבנה של משמעות הספירה או הכמויות, אלא כדקלום בלבד. 
דרך טובה לפתח את כישורי החשבון של הפעוט היא באמצעות פעולות יומיומיות שכוללות התייחסות לספרות ומספרים. סיפרו מדרגות עם הילד כשאתם עולים הביתה ושחקו עמו משחקי הרכבה שכוללים התייחסות לספרות והתאמה בין מספר לבין כמות עצמים. בדרך זו ילמד ילדכם לשייך בין סיפרה לכמות.