23 מרץ 2017 כ"ה אדר תשע"ז

התפתחות התינוק עד גיל שנה

מידע רפואי מקצועי, מקיף ומהימן אודות התפתחות התינוק עד גיל שנה.
בחרו את אחד החודשים שבסרגל לקבלת מידע מפורט אודות התפתחות
תינוקכם במגוון תחומים, כמו תזונה, תקשורת, תנועה ושינה
מעודכן לתאריך  25.04.2011 

התפתחות התינוק: החודש הרביעי

תזונת התינוק

בסביבות גיל ארבעה עד שישה חודשים משקלו של התינוק כפול ממשקלו
בלידה
.
בהתאם להמלצות משרד הבריאות מדצמבר 2012, לאחר גיל 6 חודשים יש לשלב באופן מדורג מזונות משלימים בתזונתו של התינוק (תוך המשך ההנקה או תרכובת מזון לתינוקות מאחר שהזנה בלעדית בחלב אם או בתרכובת מזון לתינוק אינה מספק עוד את כל צרכיו בגיל זה.
חשיפת התינוק למזונות משלימים לפני גיל 6 חודשים תעשה בכמויות מזעריות בלבד, אך בכל מקרה, לא לפני גיל 4 חודשים. לאחר גיל חצי שנה יש להגדיל את כמות המזון המשלים בהדרגה, עד לכמות המהווה ארוחה מלאה.
מחקרים מראים כי מזון משלים/מוצק לא ממלא את התינוק לאורך זמן בצורה טובה יותר בהשוואה
להנקה
או תרכובת מזון תינוקות ולכן אינו פתרון לתינוקות שאינם ישנים במשך הלילה.
מגיל 6 חודשים כדאי להתחיל לחשוף את התינוק למזונות משלימים שמותאמים עבורו (מחיות או מזונות רכים) יש לחשוף את התינוק בכל פעם לסוג אחד בלבד של מזון כך שבמידה שתתפתח תגובה אלרגית תוכלו לבודד בקלות את הגורם האחראי.
בהמשך להמלצות של משרד הבריאות יש להתחיל מתן של
ברזל
מגיל ארבעה חודשים ועד גיל 18 חודשים (כולל). ניתן להפסיק את מתן תוסף הברזל בגיל 12 חודשים אם בוצעה בדיקת דם ונמצא כי התינוק לא סובל מחסר בברזל.
יש להרגיל את התינוק בהדרגה להאכלה מכפית. חלק מהתינוקות ידחקו את הכפית החוצה עם לשונם מיד כשתנסו להכניסה לפיהם. ניתן להרגיל את התינוק לכפית בהדרגה. רצוי להשתמש בכפית לתינוקות רכה וארוכה אם התינוק אינו מסתדר עם הכפית המתינו שבוע ונסו שנית.