22 ספטמבר 2017 ב' תשרי תשע"ח

מעודכן לתאריך  13.04.2011 

התפתחות הילד: עיכובים בהתפתחות

מידע לפי גיל

התפתחות שפה ותקשורת

גיל הפעוט התפתחות צפויה תפקיד ההורים
0-6 שבועות
 • בוכה כדי להביע את עצמו וליצור קשר.
 • משמיע קולות גרוניים, קולות המיה וגרגורים.
 • משמיע קולות בזמן ההאכלה.
 • מתחיל לחייך חיוך חברתי לקראת גיל 6 שבועות.
 • ליצור קשר עין עם התינוק, לדבר עמו ולומר לו מילות חיבה.
 • לשיר בקול נעים ולהשמיע מוסיקה נעימה.
 • ללוות כל פעילות במלל תוך הסבר על הפעולה עצמה.
6 שבועות עד 3 חודשים
 • משמיע קולות מלמול וגרגור.
 • עוקב בעיניו לכל הכיוונים.
 • משמיע בכי שונה במצבים שונים כגון רעב, אי נוחות, עייפות וכאב. משתמש בביטוי קולי שונה במצבים שונים.
 • משמיע קולות בתגובה לקולות מוכרים.
 • מחייך חיוך חברתי כדרך להביע הנאה.
 • לחשוף את התינוק לקולות ולצלילים שונים.
 • ללמוד להכיר את תגובותיו ולהענות בהתאם.

3 עד 6 חודשים
 • מפיק צלילים שונים בגובהם ובעוצמתם.
 • משמיע קולות מלמול ועיצורים כגון 'בה, גה, מה'.
 • צוחק בקול.
 • מגיב באופן שונה לקולות שונים ומסוגל להבחין בין קולה של אמו לקולו של אדם אחר.

 • לפתח עם התינוק שיחה.
 • לחזור על קולות והברות שהתינוק משמיע ולצחוק איתו.
 • לחייך אל התינוק, לדבר בקול רך ונעים ובמשפטים קצרים ולקרוא בשמו.
 • לשיר ולדבר אל התינוק.
 • ללוות במלל פעילויות יומיומיות הנעשות עם התינוק. להסביר לתינוק את שנעשה.

6 עד 9 חודשים
 • מתחיל לחקות קולות דמויי מלמול של הברה אחת: 'בה, מו, דה', ובהמשך גם של שתי הברות ('בה-דה').
 • נהנה להשמיע צלילים לעצמו.
 • משמיע קולות באינטונציות ובעוצמות שונות.
 • מתחיל להגיב לשירי משחק (לדוגמה, 'ידיים למעלה' או 'מחא כפיים').
 • ללוות כל פעילות עם התינוק במלל.
 • חשוב לחזור על מילים פשוטות כמו 'אמא, אבא, ביי-ביי או שלום'.
 • יש לפנות לאנשים בשמם, ולציין את שמם של אברי גוף, מאכלים או צעצועים.
9 עד 12 חודשים
 • התינוק מבין הרבה יותר מכפי שהוא מסוגל לבטא.
 • מבין ומגיב להוראות מילוליות פשוטות כגון 'תן לי' או 'קח.
 • מכיר חלקי גוף גדולים.
 • מבין הגבלות כגון 'לא, 'כן' ו- 'אסור'.
 • מבין את משמעותם של מושגים כגון 'שלום' ו- 'ביי בי'.
 • מכיר מילים כמו 'אמא' או 'אבא' ומייחס אותן להוריו.
 • מתחיל לקשור בין צירופי הברות למילים.
 • משתמש בהברות כפולות ('דאדא', 'מאמא') ובהמשך גם בשרשרות ארוכות יותר ('בה בה בה', 'מה מה מה').
 • מחקה קולות דיבור וקולות של חיות ומחקה אותם.
 • מזהה חפצים על פי שמם.
 • אומר מילה אחת או משמיע קולות משמעותיים כגון 'הב-הב' לכלב.
 • מכיר שירי משחק.
 • ללמד את התינוק כיצד למחוא כפיים.
 • לעודד חיקוי תנועות דוגמת 'ידיים על הראש.
 • לדבר בשפה נכונה, במשפטים שלמים ולא רק במילים בודדות.
 • להראות לתינוק תמונות בספר (בעלי חיים, אנשים וחפצים שונים).
 • יש ללוות במלל את משחקים עם התינוק ולהסביר לו את הנעשה.
 • להשמיע מוסיקה שקטה, שירי ילדים ודקלומים קצרים.
 • לתת הוראות פשוטות, אחת בכל פעם, ולהמתין לתגובה מצד התינוק. כשהתינוק מצליח, חשוב לתת לו חיזוקים ולהסביר את הסיבה למתן החיזוק.
12 עד 18 חודשים
 • מגיב כששמו נקרא ומפנה את ראשו.
 • מבין הוראות פשוטות בעלות שני שלבים. לדוגמה, 'תתכופף ותרים את הכדור'.
 • מצביע על חפצים מוכרים על פי בקשה.
 • משתתף באופן פעיל כששומע שירים מוכרים.
 • ממשיך להשתמש בשפה משלו.
 • מבטא מילים בודדות 'אבא, אמא') ומבעים (לדוגמה, אומר 'מה' כשמתכוון למים או שתייה באופן קבוע).
 • לקראת גיל 18 חודשים גדל אוצר המילים.
 • להעשיר את עולמו של הילד. להתמקד בפרטים כגון צבע, ריח, גודל, ומרחק.
 • להראות ספר עם תמונות של חפצים מוכרים, חיות או דמויות וללוות את התמונות במלל הסבר.
 • לדבר עם הפעוט במילים ובמשפטים ברורים ולאפשר לו זמן לענות.
18 עד 24 חודשים
 • תקופה זו מאופיינת בעליה מהירה בקצב רכישת המילים והגילוי שלכל דבר יש שם.
 • אוצר המילים מכילים לפחות 10 מילים.
 • מתחיל לצרף שתי מילים למשפט קצר.
 • מכיר ויודע לזהות מספר חלקי גוף.
 • לקראת גיל שנתיים מתרחב אוצר המילים לכ- 50 מילים מוכרות.
 • הפעוט חוזר שוב ושוב על מילים הנאמרות לו.
 • להשתמש בשפה נכונה, פשוטה וברורה.
 • לכנות מאכלים וחפצים בשמם ולהגדיר את שימושם.
 • לספר סיפורים קצרים הקשורים לפעילויות יומיומיות וכן לסביבתו הקרובה של הפעוט.
 • לשיר ולדקלם בחרוזים.

24 עד 36 חודשים

(2-3 שנים)
 • מדבר ללא הרף. הבנתו של הפעוט רבה יותר מיכולתו לדבר.
 • אוצר המילים מגיע לכדי 300 מילה.
 • מצרף 2-3 מילים למשפט. תחילה ללא מילות יחס ובהמשך מסוגל לבנות משפט שלם ('איפה אבא?', 'אבא הלך לעבודה').
 • מצרף שמות וכינויי גוף ('אני', 'אתה', 'לי', 'אותי').
 • מבין משפט המכיל שתי הוראות רצופות או יותר ('קח את הכדור, תן אותו לאבא ותביא חזרה').
 • יודע את שמו ואת שם משפחתו, מתייחס לעצמו בשמו.
 • ממיין צבעים ומכיר לפחות צבע אחד בשמו.
 • שר ומספר שירי ילדים.
 • נהנה מסיפורים פשוטים ומוכרים הנקראים מספר תמונות.
 • לקראת גיל 3 שנים גדל אוצר המילים בהתמדה ומגיע למאות מילים.
 • מרכיב משפטים שלמים ומורכבים.
 • משתמש בלשון יחיד- רבים, זכר-נקבה.
 • שואל שאלות רבות ('מי?', 'מה?', 'למה?', 'מה זה?').
 • מקשיב בשקיקה לסיפורים ודורש את הסיפורים החביבים עליו שוב ושוב.
 • מנהל שיחות פשוטות.
 • מסוגל לתאר בקצרה פעילויות שביצע והתנסויות מן העבר.
 • משתמש בשפה משלו.

 • להקשיב ולשמוע את הפעוט בסבלנות.
 • תוך כדי משחק, לכנות בשם חפצים, צעצועים ותמונות.
 • להקריא סיפורים ודקלומים קצרים ופשוטים תוך המחזה והפעלה. היינו, 'לשחק' את העלילה או להמחיז באמצעות תיאטרון בובות.
 • להסביר מושגי כמות וכמויות.
 • אין לקטוע את דברי הפעוט גם כשאינו מדבר כהלכה.
 • אין לחזור על מילים הטעונות תיקון אלא לחזור על המשפט כשהוא נאמר בצורה נכונה.
36 עד 48 חודשים

(3-4 שנים)
 • אוצר המילים ממשיך לגדול.
 • משתמש במשפטים מורכבים ונכונים בני 4-5 מילים, כולל שימוש במילות יחס דוגמת 'על יד', 'מעל' או 'מתחת'.
 • יודע לספור עד 10 או יותר.
 • מספר סיפורים משולבים בדמיון (תוך הגזמה).
 • שר שירים פשוטים ומצטרף לשירה של אחרים.
 • לקראת גיל 4 שנים מתחיל לרכוש את כללי הדקדוק של שפת אמו.
 • ללמד את הילד את שמו, מינו, כתובתו, ושמות הוריו.
 • ללמד את הילד למנות עד 10 ולקראת גיל 4 שנים אף יותר מ- 10.
 • להתייחס בהבנה ובסבלנות לשאלותיו של הילד ולענות תשובות ברורות ופשוטות.
 • יש לשים לב להפרעות בשטף הדיבור הנמשכות למעלה מ- 6 חודשים. במקרים אלו יש להתייעץ עם קלינאית תקשורת.
48 עד 60 חודשים

(4-5 שנים)
 • מדבר בשפה עשירה ומשתמש באוצר מילים גדול.
 • בונה משפטים מורכבים, ארוכים ומושלמים בעלי 6-8 מילים. משפטיו נכונים מבחינה דקדוקית.
 • מספר חוויות וארועים בצורה הגיונית ובהקשר הנכון.
 • מכיר 4 צבעים ואף יותר.
 • אומר את שמו, מינו, גילו וכתובתו.
 • יודע את שמות ימי השבוע.
 • מבין הוראות מורכבות בעלות 3 חלקים.
 • יכול להתאים את דברים למאזין (היינו, משתמש באינטונציה שונה כשמדבר למבוגר או לילד).
 • מתחיל למנות 4-5 חפצים בקול, תוך שהוא נוגע בחפץ בהתאמה.
 • יתכנו שיבושי היגוי באותיות השורקות (ש', ס', ז', צ') וגם בהגיים מסוימים (כ', ק', ר').
 • להעשיר את שפתו של הילד באמצעות קריאת סיפורים, שירים, חרוזים, ומניית חפצים.
 • ללמד את קשת הצבעים הרחבה.
 • לעודד את הילד לספר על פעולותיו במשך היום.
 • תוך כדי טיול, לשוחח עם הילד ולעודד אותו להשתתף בשיחה.
 • לעודד ספירה לאחור מ- 5 ל- 0.
 • להקפיד על היגוי תקין ושפה נכונה.
60 עד 72 חודשים

(5-6 שנים)
 • שפתו עשירה, שוטפת ונכונה מבחינת דקדוק והגייה.
 • משתמש במשפטי תנאי ('אם...אז...') ובמילות קשר כגון 'אבל' או 'אף על פי' אולם לא תמיד בהקשרים הנכונים.
 • משתמש נכון בזמנים (עבר, הווה, עתיד).
 • מסוגל לספור עד 20 ואף יותר.
 • יכולת הסיפור וההמחזה משתכללת (בעצמו ובשיתוף חברים).
 • להקריא ולספר לילד סיפורים. ילדים בגילאים אלו אוהבים לשמוע סיפורים על עצמם ועל אנשים הקרובים להם.
 • לעודד את הילד למצוא ולקרוא אותיות ומילים מוכרות.
 • לעודד את הילד לספר חוויות, סיפורים, תוכן של סיפור ששמע או תוכנית שצפה, ולהמחיז תוכן זה.
 • לספק אביזרים לרבות ארגז תחפושות או כלי בית למשחק.
 • יש לפנות לקלינאי תקשורת אם קיימים שיבושי היגוי.

התפתחות שכלית-חברתית

גיל הפעוט התפתחות צפויה תפקיד ההורים
0-6 שבועות
 • זמני העירות מתארכים ככל שהתינוק גדל.
 • התינוק מישיר מבט לעיני המחזיק אותו בזרועותיו.
 • מתחיל לחייך חיוך חברתי לקראת גיל 6 שבועות.
 • עוקב אחרי חפץ נע וממקד מבט במשך מספר שניות.
 • מקרב את אגרופו לפיו ומוצץ את האגרוף.
 • בוכה כדי להביע מצוקה או אי נעימות כגון רעב, שעמום או כאב.
 • להתאים את הפעילות עם התינוק לזמני העירות המתארכים.
 • ליצור קשר עין, לדבר אל התינוק בקול רך ונעים ולחכות לתגובתו.
 • לתלות מובייל בטווח ראיית התינוק (רצוי בגובה כ- 25- 30 סנטימטרים מעל פניו).
 • להענות לבכיו של התינוק ככל האפשר ולמלא את צרכיו.
6 שבועות עד 3 חודשים
 • נרגע כשמחזיקים אותו על הידיים או כשמדברים אליו.
 • לקראת גיל 3 חודשים מחייך לעיתים מזומנות.
 • מגיב בחיוך כשהוא נינוח וצרכיו נענים.
 • בוכה כדי לבקש עזרה או להפגין מצוקה.
 • סקרן לסביבתו החיצונית וחוקר אותה במבט.
 • להחזיק את התינוק, ליצור עמו קשר עין ולדבר בקול רך ונעים. לשים לב לתגובותיו ולהענות בהתאם.
 • להגיב לבכי התינוק ולספק את צרכיו.
 • להעניק לתינוק אהבה ותחושה שהוא אהוב וחשוב.
3 עד 6 חודשים
 • מתעניין ונהנה מתנועות גופו.
 • מגיל 3 חודשים צוחק בקול רם.
 • החל מגיל 5 חודשים משמיע הברות.
 • מחייך למראה דמותו במראה.
 • מזהה תחילה את אמו ובהמשך גם את שאר בני המשפחה.
 • מגיב בקול לחיוכה של אמו.
 • מתחיל להגיב למצבים מוכרים באמצעות חיוכים ותנועות נלהבות (לדוגמה, זיהוי הבקבוק והכנת האוכל).
 • ללוות במלל כל פעילות עם התינוק.
 • לשחק עם ולהפגין גינוני חיבה כלפיו (חיבוק, נשיקה וודיבור בקול רך ונעים).
 • לטייל עם התינוק בחוץ בעגלה או במנשא.
6 עד 9 חודשים
 • מגלה את סביבתו תוך כדי משחק.
 • מתחיל להגיב למילה 'לא' ולגלות סימני התנגדות לפעילויות שאינן רצויות לו.
 • מכיר אנשים, מגיב בחיוך לדמויות מוכרות ומסתייג מזרים ('חרדת זרים').
 • מתחיל לשתף פעולה עם אנשים בסביבתו ואינו רוצה כאשר עוזבים אותו.
 • חוזר על פעילויות המסיבות לו הנאה.
 • נהנה ממשחק חברתי עם אדם מוכר.
 • מסמן לשלום ומוחא כפיים.
 • מפיק צלילים שונים ונהנה לחזור על קולותיו שלו.
 • חשוב להתייחס בהבנה להסתייגותו של התינוק מזרים ולתמוך בהסתגלות הדרגתית אליהם.
 • לעודד משחק חברתי ('מחא כפיים' או 'קוקו')
 • לדבר עם התינוק ולהסביר לו פעולות פשוטות (לדוגמה, 'הנה מים' או 'זהו אור').
 • לאפשר לתינוק מרחב תנועה בסביבה בטוחה תוך כדי השגחה מתמדת.
9 עד 12 חודשים
 • סקרן מאוד, מתעניין בסביבה ולומד להכירה.
 • מגלה חרדה וביישנות מאנשים זרים אך מושיט ידיים לאדם מוכר הבא לקראתו.
 • מתחיל להענות לקריאה בשמו.
 • מבין בקשות פשוטות כגון 'תן נשיקה' או 'תנופף שלום'.
 • מגלה חפץ שהוחבא.
 • 'עושה' פרצופים והבעות פנים מצחיקות.
 • מתעניין בחפצים הסובבים על ציר דוגמת דלתות של ארונות, קופסאות או צעצועים עם מכסה.
 • מושך חוט כדי להגיע לטבעת.
 • מכיר חלקי גוף גדולים.
 • פונה להורה או למטפל בבקשת עזרה ודורש תשומת לב מיוחדת.
 • לקראת גיל שנה מסתרק במסרק או מחזיק טלפון סמוך לאוזן.
 • לאפשר לתינוק גישה נוחה ובטוחה לכל מקום בבית.
 • להעניק ביטחון, אהבה וחום במצבי חרדה (לדוגמה, במפגש עם אנשים זרים).
 • לשחק משחקי 'קוקו', להסתיר ולגלות חפצים.
 • לספק לילד צעצועים מגוונים בגדלים שונים.
 • להשתמש בספרים מקרטון קשיח. רצוי ספרים שמכילים תמונה אחת בכל עמוד לצורך הקניית שמות לחפצים מוכרים.
 • להתחיל בהצבת גבולות (מה מותר ומה אסור) ולשמור על עקביות.
 • להתחיל ללמד את הילד לדחות לזמן קצר מאוד את סיפוק צרכיו תוך כדי מתן הסבר ('חכה רגע' כי..').
12 עד 18 חודשים
 • כשנשאל, מצביע על אברי גוף וחפצים מוכרים.
 • ממלא הוראה פשוטה לפעולה חברתית ('תן נשיקה', 'תעשה שלום').
 • מבלה זמן רב בחקירת חפצים. בודק מרקם, צבע, צורה וצליל. מטיח חפצים על משטחים שונים ומתבונן לראות מה קורה.
 • מגלה ענין בצעצועים בעלי גלגלים (עגלות, משאיות). נהנה מגרירתם ומרכיבה עליהם.
 • מתרגל מיומנויות שכיחות כגון פתיחה וסגירה של מגירות ודלתות, ומניע חפצים הסובבים על ציר הלוך וחזור.
 • מגלה עניין בסביבה הקרובה והרחוקה ומתמקד בפרטים כגון עצים, פרחים וחיות.
 • מתעניין ונהנה לשחק בחומרים שונים כגון חול או מים. נהנה להעביר חומרים אלו ממיכל למיכל.
 • דורש תשומת לב מתמדת מהמבוגר הנוכח.
 • תוך כדי הלבשת הפעוט יש לתאר במלל את הפעולות שנעשות (לדוגמה, 'תכניס רגל למכנס') כדי שילמד לקשר בין אבר הגוף ופריט הלבוש.
 • לבקש שיצביע על אברי גוף מוכרים. חשוב לתת חיזוק חיובי אם עונה נכון.
 • לספק מגוון רחב של משחקים וחומרי משחק.
 • לאפשר לפעוט לזרוק חפצים, לעקוב אחר היעלמותם, לחפש אותם ולמצוא.
 • לאפשר משחק עם עגלות ומכוניות (צעצועים עם גלגלים).
 • לאפשר מרחב תנועה בטוח בבית ובחצר.
 • לטייל עם הפעוט בחוץ ולהסביר על המראות והקולות בסביבתו הקרובה.
 • לאפשר משחק בארגז החול ולספק מיכלים קטנים לשימושו של הפעוט.
 • לאפשר משחק עם מים (לדוגמה, שפיכת מים מכוס לכוס). אפשרי בשעת הרחצה.

18 עד 24 חודשים
 • נצמד להורה ומביע רגשות חיבה.
 • מכווץ ומבליט שפתיים כדי לתת נשיקה.
 • אוצר המילים מתרחב מאוד.
 • מתעניין באירועים חדשים.
 • מרבה לשאול 'מה זה?'.
 • מתחיל במילוי משימות מורכבות יותר. מסוגל להבין הוראות פשוטות.
 • מתחילה להופיע התנהגות מרדנית ('לא רוצה', 'אני לבד') אך מבקש עזרת מבוגר כאשר מתקשה.
 • שומר על 'רכושו' בקנאות.
 • מזהה דמויות מוכרות בתצלומים וקורא בשמם.
 • נהנה לשחק משחק דמיוני.
 • נהנה ממשחק בנדנדות, מגלשות, משחקי כדור בגדלים שונים, וממשחקי חול ומים.
 • ממשיך לשחק לבד או עם מבוגר.
 • להיענות לדרישות הפעוט לקבלת חיבה. ללטף, לנשק ולחבק אותו.
 • להקריא סיפורים פשוטים וקצרים ולשתף את הפעוט כשהוא קשוב.
 • להשתמש במושגי יחס כגון 'מעט, הרבה, למעלה, למטה'.
 • לבקש מהפעוט לבצע מטלות פשוטות ולשתפו בחיי היום-יום בבית.
 • להתייחס בהבנה להתנהגות סרבנית ומרדנית תוך הצבת גבולות עקביים והגיוניים (דורש תיאום בין ההורים).
 • להיות קשובים לבקשותיו ולצרכיו של הפעוט. יש לעודד ביצוע עצמאי ולסייע כאשר מתקשה.
 • לאפשר לפעוט בחירה בין שני חפצים.
 • לספק צעצועים כדי לפתח משחק דמיוני (בובות, מכוניות, כלי בית).
 • לטייל עם הילד ולאפשר לו לשחק במשחקי חצר שונים.
24 עד 36 חודשים

(2-3 שנים)
 • תובע את תשומת לב הוריו וכועס כאשר תשומת ליבם מופנית לאחרים.
 • מפגין רגשות חיבה ורוגז באופן ספונטני.
 • אינו יודע לדחות סיפוקים.
 • התנהגותו המרדנית נמשכת.
 • שולט בכישורים תנועתיים לרבות הליכה, ריצה וטיפוס ונהנה מפעילויות אלה.
 • אוצר המילים של הפעוט הולך ומתרחב בהתמדה.
 • ממשיך לבדוק אפשרויות שונות של משחק בחפצים שונים.
 • לקראת גיל 3 שנים מבין את הקשר בין מעשה לתוצאה.
 • מגלה עניין גובר בהתחברות עם בני גילו, בקבוצה קטנה (עד 3 ילדים).
 • מפגין גאווה על הישגים אישיים דוגמת הצלחה בבניית מגדל או רכיבה על תלת אופן.
 • משחק משחקי 'כאילו'. מסוגל לשנות דמות כשמשחק משחק דמיוני.
 • מזהה צורות הנדסיות כגון עיגול, משולש או ריבוע.
 • לקראת סוף שנת החיים השלישית, מסביר את שרבוטיו.
 • לעודד את הפעוט לבטא את רגשותיו ולהגיב בהתאם.
 • לשוחח עם הפעוט כשהוא קשוב ומעוניין.
 • להקריא סיפורים מתאימים לגיל הפעוט.
 • לספק צעצועים בטיחותיים.
 • לאפשר חופש תנועה וסביבה בטוחה בבית ומחוצה לו.
 • ללמד את הפעוט לחשוב מראש על התוצאות הצפויות ממעשיו (לדוגמה, נגיעה בתנור חם גורמת לכאב ולכוויה).
 • לספק פאזלים של צורות גיאומטריות שונות להרכבה.
 • להפגיש את הילד עם בני גילו ולהיות עירניים למערכת היחסים המתפתחת בינו לבינם.
 • לעודד ולשבח את הפעוט בהתאם לרמת הישגיו.
 • לעודד משחקי דמיון ולאפשר שימוש באביזרים כגון בגדים, תחפושות, כובעים, נעליים, או כלי מטבח.
 • לעודד את הפעוט להסביר את ציוריו.
36 עד 48 חודשים

(3-4 שנים)
 • מודע להבדלי ההתנהגות בין בנים ובנות ולדפוסי התנהגות שונים בין המינים (היינו שבנות משחקות בבובות ובנים במכוניות).
 • מגלה שליטה ובטחון בשימוש בשפה.
 • דיבורו של הילד רהוט יותר והוא נהנה להשתמש במילים חדשות.
 • תפיסת הדקדוק משתפרת במהירות. הילד מתחיל להשתמש נכון בלשון עבר, הווה ועתיד.
 • מסוגל לספור בעל פה עד 10 ואף יותר.
 • מזהה צבעים ונוקב בשמם.
 • משחק משחקי 'כאילו'.
 • מספר חוויות ומשלבן עם הדמיון.
 • משחק בחברת ילדים ומפגין חיבה מיוחדת לצעירים ממנו.
 • מגלה פחדים מחפצים או גופים שונים (דמיוניים או מוחשיים).
 • לחשוף בנים ובנות למשחקים והתנהגויות של זולתם.
 • לספק לילד משחקי מיון של צבעים וצורות גיאומטריות ולשחק עמו במשחק משותף.
 • לקרוא סיפורים ארוכים ומורכבים בעלי תוכן מוכר ואף חדש.
 • לעודד ספירה כמותית של חפצים.
 • לאפשר לילד לספר את חוויותיו. במידת הצורך יש לסייע לו להתבטא (למשל בהשלמת מילה חסרה).
 • לעודד משחק עם ילדים בקבוצה קטנה.
 • לגלות הבנה לפחדיו של הילד. לתמוך בו ולהעניק לו ביטחון.
 • להציב גבולות להתנהגות הילד ולדבוק בהם בעקביות.
48 עד 60 חודשים

(4-5 שנים)
 • יוזם ומפתח משחקי דמיון.
 • מקבל מרות מתוך הבנה.
 • מבין כללי משחק.
 • בעל זכרון שמיעתי של 4 ספרות וזיכרון חזותי של 5 עצמים.
 • מבין משמעות של מספר וכמות עד 10.
 • מקיים יחסי חברות אמיתיים עם חברים בני גילו.
 • מפתח שליטה וויסות עצמי. מסוגל להמתין בתור ליציאה מהגן או לחכות לקבלת משחק.
 • מתפתחת יכולת הבחנה בין טוב ורע, מותר ואסור, עיקר וטפל.
 • בעל יוזמה ויכולת להציב מטרות ולבצען
 • לחשוף את הילד למגוון גירויים, חפצים, משחקים וארועים על מנת לסייע לו להכיר ולפעול בעולם שסביבו.

  לשחק במשחקי זיכרון שונים.
 • לעודד את הילד לשחק ולפעול במסגרת חברתית.
 • לספק לילד אפשרויות רבות למשחק (משחק חופשי, דמיוני ומשחקי חשיבה).
 • לספר לילד אגדות שיסייעו לו להכיר את העולם וישפרו את תפיסת המציאות והדמיון שלו. סיפורי אגדות מקנים מושגים כגון עבר, הווה, עתיד, צדק ואי צדק, טוב ורע.
 • להציב משימות ואתגרים (מוכרים וחדשים) שהילד מסוגל לתכנן ולבצע בהצלחה. להדגיש את הסיבות להצלחה.
 • להציב גבולות להתנהגות ולדבוק בהם בעקביות.
60 עד 72 חודשים

(5-6 שנים)
 • מסוגל לציין 8 פריטים בהתאם לגודלם.
 • מסוגל למיין פריטים לפי 2 ממדים (לדוגמה, גודל וצבע).
 • מבין פעולות חשבון פשוטות.
 • מבין את הרכבם של עצמים וחפצים.
 • תופס את תפקיד הבן ואת תפקיד הבת, ומסוגל לעמוד על ההבדלים.
 • מסוגל לפתח רגשי גאווה או אשמה אמיתיים בתגובה למעשה טוב או רע.
 • בוחר את חבריו ומשתף עימם פעולה.
 • מבין את הצורך בכללים למשחק הוגן.
 • חוש ההומור מתפתח והילד נהנה מבדיחות ומחידות.
 • לחשוף את הילד למגוון גירויים, חפצים, משחקים, אירועים ותופעות הן בטבע והן בחברה.
 • לספק לילד אפשרויות רבות למשחק: משחק חופשי, דמיוני, משחקי חשיבה, זיכרון ומשחקי מיון בשני ממדים.
 • לאתגר את הילד במשימות מוכרות וחדשות. יש לתת חיזוקים חיוביים כשמצליח ולהסביר מדוע אם נכשל כדי לחזק אצל הילד את תחושת היכולת.
 • לעודד משחק בקבוצה ושמירה על חוקי המשחק.
 • להסביר לילד את משמעות תפקידי ההורים ובני משפחה אחרים במסגרות חברתיות שונות כגון המשפחה או מקום העבודה.

התפתחות המגע ויכולת המשחק

גיל הפעוט התפתחות צפויה תפקיד ההורים
0-6 שבועות
 • ממקד מעקב עיניים אחר האם ואחר חפצים נעים.
 • בוכה בתגובה לאי נוחות.
 • נרגע בעקבות מגע של אמו ואביו ונהנה מאמבט ומטיפול גופני.
 • קיימת תגובה תחושתית גסה בעקבות גירוי בגוף (לדוגמה, דגדוג או ליטוף) אך אינו מסוגל להבחין במקום המגע על פני גופו.
 • לאפשר מגע רך ונעים.
 • להרבות לחבק ולשאת בתנוחת כירבול או ערסול.
 • לארגן בבית סביבת משחק מתאימה. רצוי להניח משטח מרופד על הרצפה (מזרון או שטיח עבה).
 • להחזיק את התינוק תוך תמיכה בראשו.
 • לקרב משחק כגון פעמון, רעשן, או ספר תמונות לפניו של התינוק, בטווח ראייתו, כדי לגרות את מערכותיו התחושתיות.
 • רצוי להימנע מעודף גירויים.
6 שבועות עד 3 חודשים
 • זמן התגובה לגירויים מתקצר.
 • כפות הידיים מאוגרפות ונפתחות בתגובה למגע.
 • לקראת גיל 3 חודשים מסוגל לאחוז צעצוע במשך מספר דקות.
 • להניח בכף ידו צעצועים מפיקי צליל בעלי מרקם, גודל, וצורה מגוונים.
3 עד 6 חודשים
 • נהנה מאמבט ומטיפול גופני.
 • התינוק מושיט יד למשחק, מחזיק ומכניס לפיו.
 • התינוק מנענע חפץ על מנת להפיק ממנו צליל, תחילה באופן מקרי ובהמשך בצורה מכוונת.
 • נהנה ממגע עם מרקמים שונים אך נרתע ממרקמים שאינם נעימים (לדוגמא, דשא).
 • לאחר גיל 5 חודשים, מעביר חפץ מיד ליד.
 • בזמן הרחצה, להציע לתינוק צעצועים שצפים באמבט.
 • יש לשחק עם התינוק במשחקים שמפעילים ומערבים את חושיו, כגון רעשן או פעמון.
 • לחשוף את התינוק לחומרים במגוון מרקמים.
6 עד 9 חודשים
 • סקרן, מתעניין במשחק, חוקר אותו ומראה לסובבים.
 • לקראת גיל 9-8 חודשים, מסוגל לחפש צעצוע שנעלם או שיצא מטווח ראייתו.
 • מביא הכל לפיו.
 • לקראת גיל 9 חודשים, שומט חפץ מידיו בכוונה תחילה.
 • מחזיק חפץ אחד בכל יד ומתייחס לשניהם בצורה מכוונת.
 • מקיש קובייה בקובייה.
 • אם עדיין אינו יושב בעצמו, יש להושיב את התינוק בין רגליו של מבוגר (לתמיכה).
 • לתת לו קופסא שיוכל להוציא מתוכה חפצים דוגמת קוביות (ובהמשך, אף להכניס חזרה).
 • להצביע ולגעת בחפץ תוך אמירת שם החפץ.
 • להחביא חפצים או להפיל קוביה ולחפש ביחד.
 • לשחק ב- 'קוקו', 'מחא כפיים' וללמד את התינוק לנופף לשלום.

9 עד 12 חודשים
 • מכניס חפצים לפה.
 • דופק עם חפץ על שולחן ומוציא חפצים מקופסא.
 • מוצא צעצוע מוסתר.
 • משליך צעצוע למרחק, עוקב אחריו ונהנה מצליל החבטה.
 • מנסה להפיק צלילים מכל חפץ, מקיש צעצוע בצעצוע.
 • מתחיל להתייחס לזולת בזמן משחק.
 • מפיל חפץ על מנת שירימו עבורו.
 • משחרר חפץ על מנת לקחת אחר.
 • לאפשר לו להכניס חפצים לפה תוך כדי השגחה מתמדת.
 • עודד משחק בצעצועים מגוונים שמפיקים צלילים שונים.
 • לשחק משחקי 'קוקו'.
 • לכסות צעצוע ולאפשר לו לגלותו.
 • ליזום משחק משותף הורה-ילד הן בבית והן מחוץ לבית.
 • לאפשר משחק בכלי מטבח בלתי שבירים כגון סירים, מכסים או כפות.
 • לעודד משחקי חצר, דשא וחול תוך כדי השגחה.
12 עד 18 חודשים
 • מתחיל להניח קובייה על קובייה.
 • מכניס פחות חפצים לפיו ומשחק יותר בידיו.
 • מכניס חפצים לתוך קופסאות שפתחן הולך וצר.
 • מחקה משחק לאחר הדגמה (לדוגמה, השחלת טבעות על מגדל).
 • נהנה ממשחקים המשמיעים צלילים שונים ומגוונים.
 • כשנשאל, נותן צעצוע למבוגר.
 • מפגין חיבה לחפץ מוכר (למשל, לדובי אהוב).
 • נהנה ממשחק דמיוני (לדוגמה, האכלת בובה).
 • משחק בכדורים בגדלים ובצבעים שונים.
 • מגלגל כדור קטן לעבר ההורה.
 • נהנה מדפדוף בספר, זיהוי תמונות ואמירת שם החפץ בתמונה.
 • מזהה מגע באיבר גוף מסוים, ומגיב בהתאם.
 • לעודד משחק בקוביות בגדלים שונים.
 • לאפשר משחק בקופסאות בעלי פתחים בגדלים שונים לצורך הוצאתם והכנסתם של חפצים.
 • לעודד משחק דמיוני בעזרת חפצים כגון בובה, כלי בית, או עגלת משחק.
 • לאפשר משחק בכדור, גלגול, דחיפה והרמה.
 • לאפשר משחקים הדורשים הפעלה דוגמת לחיצה על כפתור או משיכת חוט.
 • לספר סיפור, להצביע על פרטים ולבקש מהפעוט להצביע עליהם גם כן.
 • תוך כדי מגע, לכנות בשם את האיבר בו נוגעים.
18 עד 24 חודשים
 • מפסיק להכניס צעצועים לפיו.
 • מפסיק להשליך חפצים על הרצפה למעט כשהוא כועס.
 • מחקה פעולות מבוגר (מאכיל בובה, קורא ספר, מטאטא עם מטאטא קטן, מנגב שולחן עם מטלית).
 • יודע להעסיק את עצמו לבד אך עדיין זקוק לגילויי חיבה, לתשומת לב ולחיזוק חיובי ממבוגר בתגובה למעשיו.
 • משחק במחבואים ומתעניין במשחקי יצירה ובניה.
 • נהנה מצפייה בתכניות טלוויזיה קצרות לילדים (במשך 5-15 דקות).
 • מקשיב לחרוזי שירה ואוהב כאשר שרים לו.
 • נהנה ממשחקי חצר (מגלשה, נדנדה, משחקי חול ומים).
 • לעודד משחק דמיוני כגון: האכלת בובה, השכבתה לישון.
 • לשתף את הילד בעבודות הבית כגון: טאטוא ריצפה, עבודה בבצק.
 • לאפשר לילד לשחק לבד תוך השגחה.
 • לשחק עם הילד ב- 'מחבואים'.
 • לאפשר בחירה בין שני משחקים.
 • לאפשר משחקי יצירה ובניה בבית ובחוץ ולהשתמש באביזרים כגון קופסאות, בקבוקי פלסטיק, אטבי כביסה, מגדל כוסות, קוביות ופאזלים של 2-3 חלקים.
 • להקפיד לבחור תכניות טלוויזיה מתאימות תוך הגבלת זמן הצפייה.
 • לעודד משחק בחול ומים, כף ודלי, או צבעי אצבעות.
24 עד 36 חודשים

(2-3 שנים)
 • סקרן ופעיל מאד.
 • אינו מודע לסכנות.
 • עקשן ודווקאי.
 • בעת המשחק מדבר אל עצמו ונואם נאומים ארוכים. חלק מדברי הפעוט אינו מובן לאחרים.
 • משחק על יד ילדים אחרים אך לפעמים משחק גם איתם במשחקים של 'תן וקח', 'מחבואים' ו- 'תופסת', מבלי לציית לכללי המשחק.
 • מתעניין במשחקי בניה ויצירה.
 • יכולת הריכוז וההקשבה מתארכים.
 • לקראת גיל 3 שנים משתכללת יכולת החיקוי תוך כדי משחק.
 • משחק במשחק דמיוני.
 • אוהב לשחק בחברת ילדים בני גילו ונוטה להשתעמם לבדו. משתף מבוגרים במשחק.
 • מתחיל להתחלק בצעצועים השייכים לו ולציית לחוקי המשחק.
 • מזהה וממיין חפצים לפי צבע.
 • אוהב משחקי חצר, משחקי חול ומשחקי מים.
 • לאפשר מרחב משחק בטוח.
 • לעודד משחק משותף עם ילדים באותה קבוצת גיל.
 • לשחק עם הפעוט ב- 'מחבואים', 'תופסת', משחקי כדור ומשחקי בניה ויצירה.
 • לאפשר לפעוט לבחור סיפור או שיר שהוא אוהב. להקריא לו, לשתף אותו בחריזה ולהמחיז את הסיפור עמו ביחד.
 • לקראת גיל 3 שנים לשחק עם הפעוט משחקי מיון לפי צבע, צורה, חומר, גודל וכמות.
 • לעודד משחק דמיוני עם כלי מטבח קטנים או תחפושת.
 • לספק פאזלים של צורות פשוטות (עד 6 חלקים).
 • לצאת לפעילות בחצר ולטיולים קצרים.
36 עד 48 חודשים

(3-4 שנים)
 • אוהב לעזור בעבודות הבית.
 • לאחר משחק עוזר בארגון החדר וסידור כל חפץ במקומו.
 • נהנה ממשחקי רצפה (קוביות גדולות, רכבת, משחק עם ארגזים וקופסאות כמעין בית).
 • מצטרף למשחקי 'כאילו'.
 • מקבל על עצמו תפקיד בתוך משחק מתוכנן ומובנה עם קבוצות ילדים.
 • עשוי להעדיף חבר מסוים.
 • מבין שצריך להתחלק במשחקים.
 • מתייחס בהבנה ובהתאמה לילדים קטנים ממנו.
 • לשחק עם הילד ולשתפו בעבודות הבית והגינה.
 • לבקש מהילד לסדר ולארגן את החדר לאחר ששיחק.
 • לעודד משחקי בניה והרכבה מגוונים ומשחקי זיכרון.
 • לאפשר וליזום משחק בחברת ילדים (כולל משחק ב- 'תור').
 • לצאת לפעילויות בטבע לרבות איסוף עלים, משחק בשלוליות או ביקור בגן החיות.
 • להגביל את הזמן המותר לצפייה בתכניות טלוויזיה ולמשחקי מחשב. לוודא התאמה לגיל הילד.
48 עד 60 חודשים

(4-5 שנים)
 • משחק במשחקי דמיון וחיקוי.
 • מבטא את רגשותיו באמצעות תיאטרון בובות והמצאת סיפורים.
 • משחק במשחקי הרכבה. מרכיב פאזל של 10 חלקים ויותר ובונה ומרכיב מבנים מורכבים (מלגו או מקוביות).
 • גוזר וצובע במסגרת של קוים וגבולות.
 • בוחר את חבריו. חברות חשובה עבורו והוא הולך אחרי המנהיג.
 • משחק במשחק קבוצתי מתוכנן. קיימת העדפה ל- 2-5 ילדים למשחק.
 • בשעת משחק, מגן על ילדים קטנים ממנו.
 • יוזם וממציא משחקים לבד ובשיתוף תוך שימוש בחוקים ובכללים.
 • תחרות מהווה גורם מאתגר עבורו.
 • מעוניין לסיים משימות שהחל בהן.
 • נהנה להשתתף במשחקי תנועה בשילוב ריצה, קפיצה ודילוגים.
 • משחק עם כדורים בגדלים שונים באמצעות ידיו, רגליו וראשו.
 • מסוגל לצפות בתכנית טלוויזיה מתחילתה ועד סופה.
 • לנהוג בעקביות לגבי איסורים. חשוב להקפיד על תיאום בין שני ההורים.
 • לשחק יחד עם הילד.
 • לעודד משחקי דמיון ותיאטרון בובות. רצוי ליצור בבית פינת תחפושות.
 • לעודד ביקור משותף עם הילד בהצגות ילדים.
 • לשיר לילד ואתו וללמדו שירים.
 • להקשיב לסיפוריו של הילד ולספר לו סיפורים מספרים או מהדמיון.
 • לבקר עם הילד בספריה, להשתתף בשעת סיפור ולהחליף ספרים.
 • להגביל את הזמן המותר לצפייה בתכניות טלוויזיה ולמשחקי מחשב. לוודא התאמה לגיל הילד.
60 עד 72 חודשים

(5-6 שנים)
 • משחק במשחקי דמיון וחיקוי.
 • מבטא את רגשותיו באמצעות תיאטרון בובות.
 • ממציא סיפורים ואוהב להאזין כשמספרים לו סיפור.
 • משחק במשחקי הרכבה ומסוגל להרכיב פאזל של 15 חלקים ואף יותר.
 • משחק במשחקי הרכבה מורכבים.
 • גוזר וצובע בתוך גבולות מוגדרים.
 • משחק עם כדורים בגדלים שונים כשהוא מפעיל את ידיו ורגליו הן לחוד והן ביחד.
 • משחק במשחקי מחשב.
 • משתתף במשחקי תנועה שכוללים ריצה, קפיצה ודילוגים, עם וללא ליווי מוסיקלי.
 • צופה בתוכנית טלוויזיה מתאימה מתחילתה ועד סופה.
 • משחק במשחק קבוצתי מתוכנן. קיימת העדפה למשחק עם 2-5 ילדים. תוך כדי משחק, מגן על ילדים קטנים ממנו.
 • יוזם וממציא משחקים לבד ובשיתוף אחרים.
 • הולך אחרי מנהיג חברתי.
 • מאותגר על ידי פעילות תחרותית.
 • לעודד משחק משותף של הורים וילדים.
 • לעודד משחקי דמיון והמחזה באמצעות תאטרון בובות.
 • לחשוף את הילד למשחקים שונים ומגוונים.
 • ליצור בבית פינת תחפושות.
 • לשיר לילד ואתו. ללמד את הילד שירים חדשים.
 • להקשיב לסיפוריו של הילד, להקריא לו ספרים ולספר לו סיפורים. ניתן לשלב השמעה מקלטות שמע או מ- DVD.
 • לבקר עם הילד בספריה, להשתתף בשעת סיפור ולהחליף ספרים.
 • להגביל את הזמן המותר לצפייה בתכניות טלוויזיה ולמשחקי מחשב. לוודא התאמה לגיל הילד.
 • לבקר עם הילד בהצגות ילדים מתאימות.