23 מרץ 2017 כ"ה אדר תשע"ז
מעודכן לתאריך  22.06.2011  באדיבות ה 

אירוע מוחי חולף

(Transient Ischemic Attack, TIA)