22 ינואר 2017 כ"ד טבת תשע"ז
עדכון אחרון:  07.07.2011 

בדיקות סקר גנטיות - בדיקות בהריון

Genetic Screen Tests

זכויות חברי מגן זהב

במסגרת הסל הבסיסי זכאים כל חברי מכבי לקבוצת בדיקות גנטיות, ולפי הצורך מאושרות בדיקות נוספות, בהתאם לקהל שאתם משתייכים אליו.
מגן זהב מקנה לכם זכאות לבדיקות נוספות. הזכאות משתנה בהתאם למקום שבו אתם בוחרים להיבדק:

האם אתם זכאים?

פירוט הזכאות לחברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

במסגרת הסל הזכאות משתנה בהתאם לקהל שהחבר המבוטח משתייך אליו, על פי אמות מידה ספציפיות לכל קהל:

כל חברי מכבי

הזכאות

הבדיקות הגנטיות הבאות, מותנה בהופעת הצורך בביצוע הבדיקה במכשיר הגנומטר במעבדה:
 1. דיסאוטונומיה משפחתית (FD).
 2. טיי זקס (TSD).
 3. סיסטיק פיברוזיס
  (CF).
 4. תסמונת ה-X השביר.
 5. ניוון שרירים (SMA).
 6. מחלת הקנוואן (CANAVAN).
 7. קוסטף (Costeff).
 8. מטכרומטיק לאוקודיסטרופי (MLD).
 9. ניוון מולד ומתקדם של המוח והמוחון (PCCA).
 10. PCCA2 ניוון מולד ומתקדם של המוח והמוחון בקרב יהודים ממוצא מרוקו.
 11. ICCA- בדיקה ייחודית לעדה הקווקזית (החל מיום 8/1/2013)
 12. קוקיין - לאוכלוסייה ערבית ונוצרית.
 13. SPSA - בדיקה ייחודית לאוכלוסייה הערבת נוצרית.
 

עלות

ללא עלות.

מימוש הזכאות

 1. אין צורך בהפניית רופא.
 2. יש לתאם תור דרך מוקד "מכבי ללא הפסקה", בטלפון 3555*
 3. עובדת המעבדה תבקש מהחבר המבוטח פרטים דמוגרפיים-משפחתיים, ובהתאם למידע זה ייקבעו הבדיקות שעליו לעבור. בדיקות אלו יינתנו לחבר המבוטח ללא עלות רק באם עלו בתוכנת המעבדה, אשר שיקללה את כל אותם נתונים דמוגרפים – משפחתיים.
 4. אם החבר המבוטח מעוניין בבדיקות נוספות על אלו שהציעה לו עובדת המעבדה, עליו להציג המלצה מפורשת מיועץ
  גנטי
  של מכבי.
 5. תשובות לבדיקות ניתן לקבל באמצעות סיסמת מכבי Online או דרך עמדת מכבי-לי.

חבר/ת מכבי אשר בן/בת זוגו נמצא נשא לגן

הזכאות

בדיקה גנטית הבודקת אם הגן המסוים נמצא גם אצל בן או בת הזוג.
במרבית התסמונות הגנטיות, הגן הפגום אינו דומיננטי (היינו, 'רצסיבי', recessive). משמעות הדבר היא שהתסמונות יתבטאו אך ורק אם שני ההורים נשאים. לכן, אם ידוע או נמצא שהאם נשאית יש לבדוק גם את האב.
 • למעט בדיקת תסמונת ה-X השביר. הבדיקה מבוצעת רק אצל נשים.
 

עלות

ללא עלות.

מימוש הזכאות

 • אין צורך באישור של יועץ גנטי או בהפניית רופא.
 • לבדיקות המתבצעות במעבדות מכבי, יש לתאם תור דרך מוקד "מכבי ללא הפסקה" בטלפון *3555.
 • לבדיקות אשר אינן מבוצעות במעבדות מכבי אלא בבתי חולים ציבוריים - כדי לקבל התחייבות לבדיקה יש להציג במרכז הרפואי את תוצאות הבדיקה של האישה.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 • אם הגבר חבר מכבי ואישתו חברת מכבי אשר נמצאה נשאית לגן של של אחת מן המחלות הכלולות ברשימת הבדיקות מתוקף הסל ולאלו שברשימה המופיעה ב"מגן זהב": לביצוע הבדיקה הגבר יפנה עם תוצאות הבדיקה של אישתו ישירות למעבדת מכבי. אין צורך באישור של יועץ גנטי לביצוע הבדיקה ללא השתתפות עצמית.
 • אם הגבר חבר מכבי ואישתו חברת מכבי נמצאה נשאית של גן אשר אינו נבדק במעבדות מכבי – הגבר יפנה עם תוצאות הבדיקה של אישתו למרכז הרפואי לקבלת אישור לביצוע הבדיקה בבי"ח ציבורי וללא השתתפות עצמית.
 • אם הגבר אינו חבר מכבי ואשתו חברת מכבי ונמצאה נשאית לגן של אחת מן המחלות הכלולות ברשימת הבדיקות מתוקף הסל : הגבר יופנה למעבדת מכבי לביצוע הבדיקה וללא השתתפות עצמית.
 • אם גבר אינו חבר מכבי ואשתו חברת מכבי ונמצאה נשאית לגן של אחת מן המחלות הכלולות ברשימה המופיעה ב"מגן זהב": הגבר יופנה לקופת החולים שלו לביצוע הבדיקה במעבדות הקופה שלו או בבית חולים. לבדיקת הפרוצדורה המנהלית, על הגבר לפנות לקופת החולים שלו.
 • אם הגבר חבר מכבי ואשתו איננה חברת מכבי ונמצאה בבדיקות המעבדה שעשתה בקופתה כנשאית לגן של אחת מן המחלות הכלולות ברשימת הבדיקות מתוקף הסל: הגבר יופנה למעבדת מכבי לביצוע הבדיקה וללא השתתפות עצמית.
 • אם הגבר חבר מכבי ואשתו איננה חברת מכבי ונמצאה בבדיקות המעבדה שעשתה בקופתה כנשאית של אחת מן המחלות שברשימה המופיעה ב"מגן זהב": על הזוג יהיה להביא ייעוץ גנטי. רופא חייב לראות את תוצאות האישה ובהתאם לכך יוחלט במעבדה האם בדיקת הגבר במעבדת מכבי תהיה ללא עלות.
 • תשובות לבדיקות ניתן להוציא באמצעות סיסמת מכבי Online או דרך עמדת מכבי-לי.
 
 • לבדיקה בבית חולים זכרו להצטייד בהתחייבות.

תוספת זכויות הנובעות ממגן זהב

הזכאות משתנה בהתאם למקום שבו מבוצעות הבדיקות:

תוספת בדיקות במעבדות מכבי

הזכאות

הבדיקות הגנטיות הבאות, בתנאי שעלו בתוכנת הגנומטר שבמעבדת מכבי:
 1. אנמיה
  ע"ש פנקוני A.
 2. אנמיה ע"ש פנקוני C.
 3. תסמונת ע"ש בלום (Bloom).
 4. מחלת ML4) Mucolipidosis).
 5. מחלת אטקסיה טלנגיאקטזיה.
 6. בדיקה של אגירת גלוקוגן מסוג 1 (GSD1a).
 7. תסמונת Usher מסוג 1a ו-3a בלבד.
 8. מחלת נימן פיק (NP).
 9. תסמונת מייפל סירופ (MSUD).
 10. Nemaline.
 11. מחלת MLC.
 12. בדיקה לגילוי נשאות למחלת הג'וברט JOUBERT.
 13. (Walker-Warburg Syndrome (WWS.
 

עלות

תיגבה השתתפות עצמית בסך 97 ₪ בעבור כל בדיקה.
תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למגן זהב – אין.

מימוש הזכאות

 1. ניתן לבצע את בדיקות מהרשימה לעיל רק בתנאי שיש המלצה של תוכנת הגנומטר המשמשת את הלבורנטים במעבדות. בעת הפנייה למעבדה, עובדת המעבדה תתשאל את המבוטחת בדבר נתונים דמוגרפיים - משפחתיים. נתונים אלו יוכנסו לתוכנת המעבדה ובהתאם לכך יקבעו הבדיקות שיש לבצע. אם אין המלצה של תוכנת הגנומטר, המבוטחת לא תוכל לבצע את בדיקות אלו גם לא בתשלום דרך הזכאות מ"מגן זהב".
 2. בהתאם לבדיקות שנבחרו ייקבע סכום ההשתתפות העצמית.
 3. יש לתאם תור דרך מוקד "מכבי ללא הפסקה" בטלפון *3555
 4. תשובות לבדיקות ניתן להוציא באמצעות סיסמת מכבי און ליין או דרך עמדת מכבי-לי.

בדיקות במעבדה פרטית "דור ישרים"

הזכאות

בסדרה חד פעמית של בדיקות גנטיות.
תכנית "דור ישרים" מתמקדת במחלות גנטיות קשות אשר שכיחותן גבוהה בקרב יהודים.

עלות

תיגבה השתתפות עצמית בסך 300 ₪. לא יינתן החזר עבור ההשתתפות העצמית ששולמה.
תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למגן זהב – אין.

היכן

 

מימוש הזכאות

 • בביצוע הבדיקה ב"דור ישרים", יש ליצור קשר עם המעבדה לצורך בדיקת זכאותכם לשירות.
 • לא יינתן החזר על תשלום ששילם המבוטח למעבדה הפרטית לצורך זירוז קבלת תוצאות הבדיקה.
 • זכאות זו ניתנת למימוש פעם אחת בלבד בתקופת חברות.
   
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן):
לקריאת התקנון > | מהדורת תקנון בעיצוב מותאם לציבור החרדי >
 • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
 • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.