24 אוקטובר 2016 כ"ב תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  08.07.2011 

בדיקת רופא נשים ראשונה

First Visit to the Gynecologist

תוצאות הבדיקה ומשמעותן

בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה שיתקבלו יחליט הרופא על הצורך בחיסונים, מתן טיפול או תוספים ואופי מעקב
ההריון
שידרש בהמשך.