24 מרץ 2017 כ"ו אדר תשע"ז
עדכון אחרון:  08.07.2011 

בדיקת רופא נשים ראשונה - בדיקות בהריון

First Visit to the Gynecologist

תוצאות הבדיקה ומשמעותן

בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה שיתקבלו יחליט הרופא על הצורך בחיסונים, מתן טיפול או תוספים ואופי מעקב
ההריון
שידרש בהמשך.