22 אוקטובר 2016 כ' תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  11.07.2011 

בדיקת סיסי שליה

Chorionic Villus Sampling

הנחיות לנבדקת

מועד הבדיקה

בדיקה זו מבוצעת בשבועות 11-13 להריון. ביצוע הבדיקה בשלבי
הריון
מוקדמים יותר עלול לגרום לפגיעה בהתפתחות הגפיים של העובר ואף להגדיל את הסיכון להפלה.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת לבדיקה.