22 אוקטובר 2016 כ' תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  11.07.2011 

בדיקת סיסי שליה

Chorionic Villus Sampling