21 ספטמבר 2017 א' תשרי תשע"ח
עדכון אחרון:  11.07.2011 

בדיקת סיסי שליה - בדיקות בהריון

Chorionic Villus Sampling