29 מרץ 2017 ב' ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  11.07.2011 

בדיקת סיסי שליה - בדיקות בהריון

Chorionic Villus Sampling