23 אוקטובר 2016 כ"א תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  13.07.2011 

אולטרה סאונד (US) למדידת השקיפות העורפית

Nuchal Translucency (NT) Ultrasound Scan

תחומים:

הריון

נושאים:

US

זכויות חברות מכבי במסגרת הסל הבסיסי

החל מה-1.1.2013, נכללת בסל הבסיסי גם הבדיקה עבור
הריון
חד-עוברי.

פירוט הזכאות

הזכאות משתנה לפי סוג
ההריון
:

בדיקה בהריון רב-עוברי

הזכאות

בדיקת שקיפות עורפית של כל עובר. ניתן לבצע בדיקה אחת בלבד עבור כל עובר במהלך כל הריון.

עלות

תיגבה השתתפות עצמית בגובה 32 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.

היכן

  • במכוני אולטראסאונד מיילדותי גניקולוגי של מכבי בלבד.
    לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
  • אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי. רשימת הרופאים שבהסכם בתחתית העמוד.

מימוש הזכאות

לביצוע הבדיקה יש להביא הפניית רופא נשים.

בדיקה בהריון חד-עוברי

הזכאות

בדיקת שקיפות עורפית של העובר. ניתן לבצע בדיקה אחת בלבד במהלך כל הריון.

עלות

השתתפות עצמית של 43 ₪.

היכן

  • במכוני אולטראסאונד מיילדותי גניקולוגי של מכבי בלבד.
    לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
  • אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי. רשימת הרופאים שבהסכם בתחתית העמוד.

מימוש הזכאות

לביצוע הבדיקה יש להביא הפניית רופא נשים.