24 אוקטובר 2016 כ"ב תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  13.07.2011 

אולטרה סאונד (US) לסקירת מערכות

Antenatal Ultrasound Scan

תחומים:

הריון

נושאים:

US

זכויות חברות מכבי שלי

זכאות הנובעת מהסל הבסיסי - כלל חברות מכבי זכאיות לסקירת מערכות מאוחרת, בשבוע 20-24 להריון. חברות מכבי שיש להן המלצה רפואית, יהיו זכאיות גם לסקירת מערכות מוקדמת, בשבוע 14-16 להריון.
 
תוספת זכאות הנובעת מ'מגן זהב' -  זכאות לסקירת מערכות מאוחרת, בשבוע 20-24 להריון. חברות מכבי שיש להן המלצה רפואית יהיו זכאיות גם לסקירת מערכות מוקדמת, בשבוע 14-16 להריון. בתוספת לזכאות הניתנת מהסל, חברות "מגן זהב" רשאיות להיבדק אצל רופא על פי בחירתן.
 
תוספת זכאות הנובעת מ'מכבי שלי' - חברות 'מכבי שלי' המשתמשות בשירותי רופא פרטי שאינו רופא במכבי, יכולות לנצל את היתרה העומדת לזכותן במסגרת הטבת צ'ק כיסוי
הריון
ולידה, המעניקה החזר של 50% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. סכום ההחזר הנוסף יחושב לאחר ניכוי המגיע לאישה במסגרת 'מגן זהב'.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>


זכויות הנובעות מהסל הבסיסי:

ביצוע הבדיקה על ידי רופא מכבי

סקירה מוקדמת בהתאם להמלצה רפואית

הזכאות

בדיקת

אולטרה סאונד
בשבוע 14-16 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 32 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.

לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכאות נדרשת המלצה מפורשת מרופא נשים של מכבי או מיועץ

גנטי
של מכבי. על ההמלצה לכלול נימוק מפורט של הסיבה שבעבורה מבקש הרופא לאשר לחברה המבוטחת לעבור את הבדיקה במסגרת הסל הבסיסי.

סקירה מאוחרת

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 20-24 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 32 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.

לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

הנחיות ומידע

יש להביא הפניה מרופא נשים של מכבי.

זכויות הנובעות ממגן זהב:

ביצוע הבדיקה אצל רופא פרטי

סקירה מוקדמת או מאוחרת אצל רופא פרטי שאין לו הסכם עם מכבי

הזכאות

סקירה פרטית אחת בלבד, מוקדמת או מאוחרת, אצל רופא שאין לו הסכם עם מכבי.

תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
תקופת המתנה למימוש צ'ק כיסוי להריון ולידה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי".

עלות

50% מההוצאה או עד תקרת ההחזר, הנמוך מביניהם. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למספר העוברים:

מספר עובריםשיעור ההחזרתקרת ההחזר
1 50% מההוצאה 323 ₪
2 50% מההוצאה 647 ₪
3 50% מההוצאה 970 ₪

חברות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר גדול יותר. צ'ק כיסוי הריון מעניק החזר של 50% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במכבי שלי.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

היכן

אצל רופא פרטי שאין לו הסכם עם מכבי ושאינו רופא מכבי. הסקירה תתבצע בבית חולים פרטי או ציבורי שאינם בהסכם או במרפאה הפרטית של הרופא.

תהליך מימוש הזכאות

 1. על מנת לקבל החזר, יש לשמור קבלה וחשבונית מס מקוריות. אין צורך בהפניית רופא.
 2. אם הסקירה בוצעה בבית חולים שאינו בהסכם (בין אם פרטי ובין אם ציבורי) עם רופא פרטי שאינו בהסכם: שם הרופא צריך להופיע על הקבלה והחשבונית המקוריות. במידה ואינו מופיע, יש לצרף לחשבונית גם את סיכום הסקירה, בחתימתו של הרופא המבצע.
 3. לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא.
   
  את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:

הנחיות ומידע

 • הזכאות היא לסקירה אחת בלבד. אין אפשרות לבצע אותה סקירה גם אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי וגם אצל רופא שאין לו הסכם עם מכבי.
 • אם הרופא שמבצע את הסקירה הוא יועץ "מגן זהב" ועל החשבונית רשום "סקירה+ייעוץ", יאושר החזר רק בגין הסקירה.
 • רק אם
  ההריון
  הופסק מסיבה רפואית או טבעית, החברה המבוטחת זכאית לבדיקה נוספת באותה שנת ביטוח.

 

 • כדי לקבל החזר, שמרי על הקבלה והחשבוניות המקוריות

סקירה מוקדמת או מאוחרת אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי

הזכאות

2 סקירות פרטיות (מוקדמת ומאוחרת) במהלך ההריון.

תקופת המתנה ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי" - אין.

עלות

תיגבה השתתפות עצמית בהתאם למספר העוברים:

מספר עובריםסוג הסקירהתשלום השתתפות עצמית לרופא
1 מוקדמת 123 ₪
מאוחרת 246 ₪
2 מוקדמת 220 ₪
מאוחרת 441 ₪
3 מוקדמת 319 ₪
מאוחרת 638 ₪

 

היכן

אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי במתקן של מכבי, או אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי העובד במרפאה הפרטית שלו בקהילה.

תהליך מימוש הזכאות

 1. יש לקבוע תור לרופא. במעמד הזמנת התור יש לברר מהו הסכום שעליכם לשלם.
 2. התשלום מתבצע במעמד הבדיקה, בהוראת קבע, במזומן או בשיק.
 3. אם הרופא גובה את מלוא הסכום –
 4. במקרה שהרופא גובה את מלוא הסכום, לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא.
   
  את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:

 

הנחיות ומידע

 • אין צורך בהפניית רופא.
 • אם הרופא שמבצע את הסקירה הוא יועץ "מגן זהב" ועל החשבונית רשום "סקירה+ייעוץ", יאושר החזר רק בגין הסקירה.
 • זכאות זו לא מאפשרת ביצוע של אותה סקירה פעמיים. לדוגמא: לא יתאפשר ביצוע של סקירת מערכות מוקדמת אצל רופא שבהסכם, ולאחר מכן ביצוע נוסף של סקירת מערכות מוקדמת אצל רופא שבהסכם אחר או רופא פרטי.
 • רק אם ההריון הופסק מסיבה רפואית או טבעית, החברה המבוטחת זכאית לבדיקה נוספת באותה שנת ביטוח.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן):
לקריאת התקנון > | מהדורת תקנון בעיצוב מותאם לציבור החרדי >
 • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
 • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.