29 מרץ 2017 ב' ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  13.03.2017 

אולטרה סאונד לסקירת מערכות - בדיקות בהריון

Antenatal Ultrasound Scan

תחומים:

הריון

נושאים:

US

זכויות חברות מכבי שלי

זכאות הנובעת מהסל הבסיסי - כלל חברות מכבי זכאיות לסקירת מערכות מאוחרת, בשבוע 20-24 להריון. חברות מכבי שיש להן המלצה רפואית, יהיו זכאיות גם לסקירת מערכות מוקדמת, בשבוע 14-16 להריון.
 
תוספת זכאות הנובעת מ'מגן זהב' -  זכאות לסקירת מערכות מאוחרת, בשבוע 20-24 להריון. חברות מכבי שיש להן המלצה רפואית יהיו זכאיות גם לסקירת מערכות מוקדמת, בשבוע 14-16 להריון. בתוספת לזכאות הניתנת מהסל, חברות "מגן זהב" רשאיות להיבדק אצל רופא על פי בחירתן.
 
תוספת זכאות הנובעת מ'מכבי שלי' - חברות 'מכבי שלי' המשתמשות בשירותי רופא פרטי שאינו רופא במכבי, יכולות לנצל את היתרה העומדת לזכותן במסגרת הטבת צ'ק כיסוי
הריון
ולידה, המעניקה החזר של 50% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. סכום ההחזר הנוסף יחושב לאחר ניכוי המגיע לאישה במסגרת 'מגן זהב'. לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>
תקופת המתנה: 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל'מכבי שלי'. ההמתנה ב"מכבי שלי" תידרש לקבלת החזר נוסף מהסל, לאחר מיצוי ההחזר קודם מ"מגן זהב".


זכויות הנובעות מהסל הבסיסי:

ביצוע הבדיקה על ידי רופא מכבי

סקירה מוקדמת בהתאם להמלצה רפואית

הזכאות

בדיקת
אולטרה סאונד
בשבוע 14-16 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 32 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.
לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכאות נדרשת המלצה מפורשת מרופא נשים של מכבי או מיועץ
גנטי
של מכבי. על ההמלצה לכלול נימוק מפורט של הסיבה שבעבורה מבקש הרופא לאשר לחברה המבוטחת לעבור את הבדיקה במסגרת הסל הבסיסי.

סקירה מאוחרת

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 20-24 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 32 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.
לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

הנחיות ומידע

יש להביא הפניה מרופא נשים של מכבי.

זכויות הנובעות ממגן זהב:

ביצוע הבדיקה אצל רופא פרטי

סקירה מוקדמת או מאוחרת אצל רופא פרטי שאין לו הסכם עם מכבי

הזכאות

סקירה פרטית אחת בלבד, מוקדמת או מאוחרת, אצל רופא שאין לו הסכם עם מכבי.
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
תקופת המתנה למימוש צ'ק כיסוי להריון ולידה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי".

עלות

50% מההוצאה או עד תקרת ההחזר, הנמוך מביניהם. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למספר העוברים:
מספר עובריםשיעור ההחזרתקרת ההחזר
1 50% מההוצאה 323 ₪
2 50% מההוצאה 647 ₪
3 50% מההוצאה 970 ₪
חברות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר גדול יותר. צ'ק כיסוי הריון מעניק החזר של 50% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במכבי שלי.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

היכן

אצל רופא פרטי שאין לו הסכם עם מכבי ושאינו רופא מכבי. הסקירה תתבצע בבית חולים פרטי או ציבורי שאינם בהסכם או במרפאה הפרטית של הרופא.

תהליך מימוש הזכאות

 1. על מנת לקבל החזר, יש לשמור קבלה וחשבונית מס מקוריות. אין צורך בהפניית רופא.
 2. אם הסקירה בוצעה בבית חולים שאינו בהסכם (בין אם פרטי ובין אם ציבורי) עם רופא פרטי שאינו בהסכם: שם הרופא צריך להופיע על הקבלה והחשבונית המקוריות. במידה ואינו מופיע, יש לצרף לחשבונית גם את סיכום הסקירה, בחתימתו של הרופא המבצע.
 3. לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא.
   
  את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:

הנחיות ומידע

 • הזכאות היא לסקירה אחת בלבד. אין אפשרות לבצע אותה סקירה גם אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי וגם אצל רופא שאין לו הסכם עם מכבי.
 • אם הרופא שמבצע את הסקירה הוא יועץ "מגן זהב" ועל החשבונית רשום "סקירה+ייעוץ", יאושר החזר רק בגין הסקירה.
 • רק אם
  ההריון
  הופסק מסיבה רפואית או טבעית, החברה המבוטחת זכאית לבדיקה נוספת באותה שנת ביטוח.
 
 • כדי לקבל החזר, שמרי על הקבלה והחשבוניות המקוריות

סקירה מוקדמת או מאוחרת אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי

הזכאות

2 סקירות פרטיות (מוקדמת ומאוחרת) במהלך ההריון.
תקופת המתנה ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי" - אין.

עלות

תיגבה השתתפות עצמית בהתאם למספר העוברים:
מספר עובריםסוג הסקירהתשלום השתתפות עצמית לרופא
1 מוקדמת 123 ₪
מאוחרת 246 ₪
2 מוקדמת 220 ₪
מאוחרת 441 ₪
3 מוקדמת 319 ₪
מאוחרת 638 ₪
 

היכן

אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי במתקן של מכבי, או אצל רופא שיש לו הסכם עם מכבי העובד במרפאה הפרטית שלו בקהילה.

תהליך מימוש הזכאות

 1. יש לקבוע תור לרופא. במעמד הזמנת התור יש לברר מהו הסכום שעליכם לשלם.
 2. התשלום מתבצע במעמד הבדיקה, בהוראת קבע, במזומן או בשיק.
 3. אם הרופא גובה את מלוא הסכום –
 4. במקרה שהרופא גובה את מלוא הסכום, לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא.

  את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
 

הנחיות ומידע

 • אין צורך בהפניית רופא.
 • אם הרופא שמבצע את הסקירה הוא יועץ "מגן זהב" ועל החשבונית רשום "סקירה+ייעוץ", יאושר החזר רק בגין הסקירה.
 • זכאות זו לא מאפשרת ביצוע של אותה סקירה פעמיים. לדוגמא: לא יתאפשר ביצוע של סקירת מערכות מוקדמת אצל רופא שבהסכם, ולאחר מכן ביצוע נוסף של סקירת מערכות מוקדמת אצל רופא שבהסכם אחר או רופא פרטי.
 • רק אם ההריון הופסק מסיבה רפואית או טבעית, החברה המבוטחת זכאית לבדיקה נוספת באותה שנת ביטוח.

רופאים בהסכם במחוז מרכז | מעודכן לתאריך: 16.02.2017

שם וכתובת הרופאטלפוןהערות
אילת
ד"ר זאבי דן,
לוס אנג'לס 894
050-8439289  
אור יהודה
ד"ר מנור יורם,
בר-לב 10
03-5333248 מקבל גם בשהם
בני ברק
ד"ר זאבי דן,
רבי עקיבא 86

03-6176565

*3555

1-700-50-53-53

מכון לבריאות האישה

ד"ר בלוססקי רון,
רבי עקיבא 86

03-6176565

*3555

1-700-50-53-53

מכון לבריאות האישה. מקבל גם בת"א

ד"ר נלינגנר רוני,
רבי עקיבא 86

03-6176565

*3555

1-700-50-53-53

 מכון מכבי. מקבל גם בת"א
ד"ר ארז יזהר
הבעל שם טוב 7

03-5789877

050-2155997

 
גבעתיים

ד"ר ארז יזהר
קפלנסקי 14

050-2220965

03-5715729
 
ד"ר קטורזה אלדד
דרך בן גוריון 182

03-5713488

054-7740906

 
רמת גן
ד"ר לרנר אסף,
סן מרטין 13
052-4642626 מקבל גם בנתניה
ד"ר סגל אוקטב,
הרואה 173

03-6771336

052-2586785

מקבל גם באשקלון
שוהם
ד"ר מנור יורם,
שדרות עמק איילון 30
כניסה b

03-5325256

052-3290949

052-3575012

054-7599067

 
תל אביב
ד"ר נגר גדעון,
 יחיאלי 9

 03-5160430

052-8305349

מקבל גם בבת ים
ד"ר וקסמן יגאל,
 זליג 13
 03-6418843 מקבל גם ברעננה
ד"ר ברר מיכאל,
אלי תבין 8

03-6445166

054-4403577

*3555

1-700-50-53-53

 
ד"ר פלדמן נועה,
מרמורק 5
 03-5328358 בדיקת סקירה מאוחרת תבוצע במסגרת מכוני מכבי
ד"ר יובל יפת,
ברודצקי 43

 03-7441618

054-4564018

 
ד"ר ריקובר יגאל,
הגולן 84 א' רמת החייל 
 03-6480843 בדיקת סקירה מאוחרת תבוצע במסגרת מכוני מכבי
ד"ר מרקוביץ עופר,
ברודצקי 43

054-3539351 

03-7620620


מרכז רפואי דניאלי, מקבל גם בגבעתיים.
ד"ר נלינגר רוני,
מכבי השלום

03-7614200

מכון מכבי. מקבל גם בבני ברק

ד"ר מושב סולומון,
מכבי השלום

 03-7614200

מכון מכבי
ד"ר גירטלר עופר,
מכבי השלום

03-7614200

מכון מכבי
ד"ר טל אליעזר,
מכבי השלום

 03-7614200

מכון מכבי
ד"ר דגן יעקב,
העבודה 24

03-6202049

052-2452057

מקבל גם בחולון, ב"ש ואשדוד
ד"ר גירטלר עופר,
ברודצקי 43

03-7620620

מקבל גם בחולון, ב"ש ואשדוד
ד"ר ורד אייזנברג,
הברזל 9א, קומה 6, רמת החייל

053-9956382

03-6043805

 
ד"ר בלוססקי רון,
ברודצקי 43
03-7620620  
ד"ר ריקובר יגאל,
מכבי השלום
03-7614200  

רופאים בהסכם במחוז שרון | מעודכן לתאריך: 31.12.2015
שם וכתובת הרופאטלפוןהערות
פתח תקווה
ד"ר סחנוביץ בוריס,
פיינשטיין חיה 11 (בית צים)
3555*
1-700-50-53-53
 
ד"ר שטיינמן ניצן,
פיינשטיין חיה 11 (בית צים)
03-7462250
3555*
מכון מכבי. מקבל גם בשוהם, מודיעין ורעננה
רעננה
ד"ר שטיינמן ניצן,
אחוזה 124
3555*
1-700-50-53-53
מכון מכבי. מקבל גם בפ"ת, שוהם ומודיעין.
הרצליה
ד"ר ג'ק סביליה,
הנדיב 71
053-9955415  
ג'לג'וליה
ד"ר קיס סלאם,
רחוב 160 בית 24

03-79396244

03-79396464

 
כפר סבא
ד"ר דוד פרדי,
החיל 18
09-7410984
050-5323000
מקבל גם בחולון
נתניה
ד"ר אבירם רמי,
רמז 13, קומה 8
09-8338890  
ד"ר לרנר אסף 052-4642626
3555*
1-700-50-53-53
מכון מכבי. מקבל גם בר"ג
חדרה
ד"ר אהרוני אריאל 04-6210033 מקבל גם בחיפה
ד"ר דוידסון עדי 04-6325030
054-4872909
מקבל גם בר"ג
רופאים בהסכם במחוז ירושלים והשפלה | מעודכן לתאריך: 09.08.2016
שם וכתובת הרופאטלפוןהערות
ירושלים
ד"ר קרייסברג ג'ורג,
אגריפס 40
050-8807170  

ד"ר ברנוב אלכסנדר,
קניון מלחה

1700-70-70-15  

ד"ר תדמור עופר,
בית הדפוס 12 בית השנהב כניסה B קומה 2

1-700-700-013 ע.ת. המרכז הירושלמי לעל קול בע"מ
ד"ר שוקרון קלוד,
מרכז רפואי גין אס, מרכז שלום מאיר (בנייניי וולפסון), רחוב דיסקין 9 א , קומה 6
02-6249024  
דר' הוד אדוארד,
אל אצפהאני 8
02-6281255  
דר' שטטמן מיקי,
רחוב דיסקין 9 א, קומה 6 (בנייני וולפסון מרכז רפואי גין אס, מרכז שלום מאיר)
02-6249024  
חולון
ד"ר דוד פרדי,
קדושי קהיר 23
03-5011011
050-5323000
מקבל גם בכ"ס
ד"ר אורן מרי,
רבינוביץ 58
03-5520687
03-5520689
 
ד"ר עמרן הרצל,
קוגל 25
03-5019669  
ד"ר צימרמן אריאל,
סוקולוב 27
03-5011906  
ד"ר מרי אורן,
רבינוביץ' יהושוע 58
03-5520687
פקס: 03-5520689
 
מודיעין
ד"ר וינר יפעת,
התלתן 8
08-9737666 מכון מכבי
ד"ר שטיינמן ניצן,
התלתן 8
08-9737666 מכון מכבי
ד"ר ליברטי גדי,
השדרה המרכזית 15
076-5400296  
ראשון לציון
ד"ר טובבין יוסף,
עין הקורא 10
03-9562762
054-6232944
 
פרופ' רוני מימון,
עין הקורא 10
050-5544193
03-9562762
 
ד"ר ברכה יוסף,
משה לוי 11 חדר 313 קולמדיק
03-9529252
054-4980585
 
ד"ר ענבר עודד,
לוי משה 11 מכון קולמדיק
03-9529252
054-4980585
 
ד"ר עמרן הרצל,
לישנסקי 1 מרכז המכונים
03-9634777
*3555
1-700-50-53-53
מכון מכבי
ד"ר ברוסילוב מיכאל,
לוי משה 11 מכון קולמדיק
03-9529252  
ד"ר ניצן שטיינמן,
הנחשול 30
057-9955344
03-9531973
 
ד"ר דגן יעקב
משה הלוי 11 בניין UMI, קומה 3
052-2452057 מקבל גם בת"א, ב"ש ואשדוד
מושב בן שמן
ד"ר מנור משה,
התמר 68
050-8640464
08-9254377
 
לוד
ד"ר מנור משה,
שפירא 31
08-9274111  
בת ים
ד"ר נגר גדעון,
דניאל 85
03-6589539 מקבל גם בת"א
מודיעין עילית
דר' שטטמן מיקי,
שד' יחזקאל 2
08-9132111  
נס ציונה
ד"ר הוד אדוארד,
האירוסים 53 (קניותר)
054-2606000  
רחובות
ד"ר כסיף ערן,
אריה שושן 1


*3555
1-700-50-53-53

 
רופאים בהסכם במחוז צפון | מעודכן לתאריך: 13.03.2017
שם וכתובת הרופא טלפוןהערות
שפרעם
ד"ר עזאם מונזר,
שדרות הנשיא 29
  052-2832369 מקבל גם בחיפה
ד"ר חדאד סאמי,
ארכיבישופ חג'אר 20
  04-9504022 04-9867554  
ד"ר פרח ניקולא,
רח' תאופיק זיעד 62
  04-9866520
050-7242023
 
חיפה
ד"ר ארגז אודי,
דרך שמחה גולן 54 , גרנד קניון
  04-8796940
*3555
1-700-50-53-53
 מכון מכבי
ד"ר ויצמן בוריס,
ירושלים 25
  04-8699445  
ד"ר עזאם מונזר,
קיסריה 12
  04-8663194 מקבל גם בשפרעם
ד"ר ויצמן בוריס,
דרך שמחה גולן 54 , גרנד קניון
  04-8796940
*3555
1-700-50-53-53
 מכון מכבי
ד"ר ודס אריה,
נווה שאנן רח' חניתה11
  04-8230832  
ד"ר אהרוני אריאל,
נתיב הים 13 גבעת עמוס
  04-8219323 מקבל גם בחדרה
ד"ר ארליך יוחנן,
שד' וודג'ווד 5
  04-8378585  
ד"ר ויינשטיין ישראל,
דרך שמחה גולן 54 , גרנד קניון
  04-8796940
*3555
1-700-50-53-53
מכון מכבי. מקבל גם בק.מוצקין
פרופ' טלר ישראל,
דרך שמחה גולן 54 , גרנד קניון
  04-8796940
*3555
1-700-50-53-53
מכון מכבי.
פרופ' טלר ישראל,
מרכז ורדיה, ורדיה 12
 

04-8247164

א-ה 10:00-14:00, 17:00-21:00
050-9247164

 
ד"ר פז יורי,
שדרות הנשיא 29
  04-8329182  
נצרת עילית
ד"ר יאסין כריסטינה,
מעלה יצחק 14
  04-6508888 מכון בריאות האישה של מכבי
כפר-יאסיף
ד"ר עודה מרואן   04-9965390  
כפר מנדא
ד"ר בחוס קרינה,
אלבוסתאן 26
  04-9869157
050-6522173
 
כפר כנא
ד"ר פרח ניקולא,
בניין מרכנטיל חדש
  04-9866520
050-7242023
 
עכו
ד"ר סאמר חורי,
טרומפלדור 25
  04-9553238
054-4378581
 
כרמיאל
ד"ר ברוסילוב מיכאל,
השושנים 128
  *3555
1-700-50-53-53
 
ד"ר ברוסילוב מיכאל,
שד' בית הכרם 10
  04-9883229
054-4718982
 
נצרת
ד"ר לחאם גבי,
פאולוס השישי
  050-8433211 מקבל גם בפ"ת
ד"ר שווקה מנסור דליה,
נימסאווי 720
  04-6563525  
נהריה
ד"ר שילר רחל,
שי עגנון 31 א'
  04-9927821
054-7472781
 
קרית חיים
ד"ר מורד עזרא,
רחוב אלישבע קפלן 8
  04-8414231
054-6628720
ימי קבלה ב', ג', ה' בין השעות 18:00-21:00
קרית מוצקין
ד"ר טלמון רפאל,
דרך עכו 77
  04-8733353  
ד"ר ויינשטיין ישראל,
נתניהו 8
  04-8744474 מקבל גם בחיפה
ריינה
ד"ר פרח ניקולא,
בית מס' 18
  04-9866520
050-7242023
 
קרית שמונה
ד"ר מוסטפא עימאד,
מכון ניסן, קניון שמונה באמצע
  04-6949076
050-8434116
 
טבריה
ד"ר מוקארי מאוגוגטה,
כיכר רסקו
  6792933 -04 מקבלת גם בעפולה
עפולה
ד"ר מוקארי מאוגוגטה (מגי),
קירשטיין 24
  04-6421422 ימים ה, ו 8:30 - 14:00. מקבלת גם בטבריה
רופאים בהסכם במחוז דרום | מעודכן לתאריך: 25.3.2011
שם וכתובת הרופא טלפוןהערות
אילת
ד"ר זאבי דן,
לוס אנג'לס
050-8439289  
אשדוד
ד"ר כסיף ערן,
רח' כנרת 7, שכ' י"א
*3555
1-700-50-53-53
מכון מכבי
ד"ר דגן יעקב,
כנרת 7
*3555
1-700-50-53-53
מכון מכבי. מקבל גם בב"ש, בחולון ות"א.
אשקלון
ד"ר סגל אוקטב,
הגבורה 3
08-6747666 מכון מכבי. מקבל גם בר"ג
עומר
ד"ר גוהר יוסף,
רחוב התפוח 7
08-6438910  
באר שבע
ד"ר דגן יעקב,
התקווה 4, קרית הממשלה
08-6267477 מכון מכבי. מקבל גם בת"א, חולון ואשדוד
ד"ר שטופמכר יוסף,
התקווה 4 קרית הממשלה
08-6267477 מכון מכבי
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי סקירת מערכות בהתאם להפנייה רפואית בתשלום השתתפות עצמית בסך 32 ₪
 
מגן כסף זהה לזכאות הניתנת במסגרת הסל הבסיסי. אין זכאות מיוחדת לחברות מגן כסף
 
מגן זהב חברות מגן זהב יכולות לבחור לבצע את הבדיקות אצל רופא פרטי שבהסכם או שאינו בהסכם . אצל רופאים שבהסכם תשולם השתתפות עצמית. אצל רופאים שאינם בהסכם יינתן החזר.
 
מכבי שלי חברות "מכבי שלי" זכאיות להחזר נוסף (לאחר החזר מגן זהב) עבור ביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי שאינו בהסכם במסגרת הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
 • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.