19 ינואר 2017 כ"א טבת תשע"ז
עדכון אחרון:  13.07.2011 

אולטרה סאונד לסקירת מערכות - בדיקות בהריון

Antenatal Ultrasound Scan

תחומים:

הריון

נושאים:

US

זכויות חברות מגן כסף

זהה לזכאות הניתנת בסל מכבי. אין זכאות מיוחדת לחברות מגן כסף

במסגרת הסל הבסיסי זכאיות חברות מכבי לסקירת מערכות מאוחרת, בשבוע 20-24 להריון.
חברות שיש להן המלצה רפואית יכולות לעבור במסגרת הסל גם סקירת מערכות מוקדמת, בשבוע 14-16 להריון.
לחברות מגן כסף אין זכאות מיוחדת. זכאותן היא בהתאם לסל הבסיסי של מכבי.

האם אני זכאית?

הזכאות משתנה בהתאם להתקדמות
ההריון
ולקבלת המלצה רפואית:

סקירה מוקדמת בהתאם להמלצה רפואית

הזכאות

בדיקת
אולטרה סאונד
בשבוע 14-16 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 32 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.
לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכאות נדרשת המלצה מפורשת מרופא נשים של מכבי או מיועץ
גנטי
של מכבי. על ההמלצה לכלול נימוק מפורט של הסיבה שבעבורה מבקש הרופא לאשר לחברה המבוטחת לעבור את הבדיקה במסגרת הסל הבסיסי.

סקירה מאוחרת

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 20-24 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 32 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.
לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

הנחיות ומידע

יש להביא הפניה מרופא נשים של מכבי.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן):
לקריאת התקנון > | מהדורת תקנון בעיצוב מותאם לציבור החרדי >
  • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
  • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.