26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  13.07.2011 

מעקב הריון עודף

Post due Date Antenatal Care

הנחיות לנבדקת

מועד הבדיקה

יש לבצע מעקב
הריון
עודף החל מהשבוע ה- 40 להריון.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.