20 ינואר 2017 כ"ב טבת תשע"ז

איתור בקשות להצעת מחיר

בינוי ונדלן ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
בקשה למידע (RFI) בנושא מערכת כטלפתולוגיה לביצוע חתך קפוא (Frozen Section) באתרים מרוחקים | 15.02.2017 איש קשר: גרשון ביקחובסקי
תאריך פרסום: 19.01.2017
תאריך אחרון להגשה: 15.02.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>
בקשה להצעת מחיר לאספקת מיטות טיפול למכוני פיזיותרפיה | 18.01.2017

איש קשר: ניר לוי
תאריך אחרון להגשה: 18/01/2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>


מפרט לבל"מ מיטות >>

בקשה לקבלת הצעת מחיר לאספקת ריאגנטים לביצוע בדיקות לניטור תרופות | 15.01.2017

אשת קשר: בקי כיר  
תאריך פרסום: 01.11.2016
תאריך אחרון להגשה: 15.01.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>


נספח >>


 

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות חשמל | 15.01.2017

איש קשר: משה צדקה, טלפון: 052-2455933
תאריך פרסום:
01.01.2017
תאריך אחרון להגשה: 15.01.2017 עד השעה 12:00.
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>


 

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות מיזוג אויר | 15.01.2017

איש קשר: משה צדקה, טלפון: 052-2455933
תאריך פרסום: 01.01.2017
תאריך אחרון להגשה: 15.01.2017 עד השעה 12:00.
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>


 

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בינוי ואינסטלציה | 15.01.2017

איש קשר: משה צדקה טלפון: 052-2455933
תאריך פרסום: 01.01.2017
תאריך אחרון להגשה: 15.01.2017 עד השעה 12:00.
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>


 

בקשה להצעת מחיר לאספקת מתקני מים ושירותי תחזוקה | 15.01.2017

איש קשר: אריאל תורג'מן
תאריך פרסום: 01/01/2017
תאריך אחרון להגשה: 15/01/2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה  >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת ציוד לחיווט פאסיבי אופטי OM3 | 12.01.2017

אשת קשר: נטע זלוצ'ובר
תאריך פרסום: 08.01.2017
תאריך אחרון להגשה: 12.01.2017 בשעה 12:00
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):

פירוט הבקשה >>
נספח א'1>>

בקשה להצעת מחיר לאספקת ערכות לבדיקת STREP A במרפאות מכבי וערכות STREP A ממותגות מכבי CARE למכירה בבתי המרקחת של מכבי פארם | 12.01.2017

איש קשר: ניר לוי
תאריך פרסום: 20.12.2016
תאריך עדכון: 22.12.2016
תאריך אחרון להגשה: 12.01.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >> 

בקשה להצעת מחיר לאספקת שוברים לאירוח בבתי מלון בישראל | 30.12.2016

אשת קשר: מיכל שופמן
תאריך פרסום: 10.11.2016
תאריך עדכון: 26.12.2016
תאריך אחרון להגשה: 30.12.2016
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>