22 יולי 2017 כ"ח תמוז תשע"ז

איתור בקשות להצעת מחיר

בינוי ונדלן ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
בקשה להצעת מחיר לאספקת מיכלי פלסטיק לאיסופי שתן | 01.08.2017 איש קשר: גרשון ביקחובסקי
תאריך פרסום: 20.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 01.08.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>
בקשה להצעת מחיר לאספקת מחטים בקטריולוגיות (לופות) | 01.08.2017 איש קשר: גרשון ביקחובסקי
תאריך פרסום: 20.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 01.08.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>
בקשה להצעת מחיר לאספקת מוצרי ספיגה למבוגרים | 26.07.2017

איש קשר: ניר לוי
תאריך פרסום: 11.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 26.07.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>


טופס הצעת מחיר מוצרי ספיגה >>

קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בינוי ומערכות קרית מלאכי בית מרקחת | 26.07.2017

איש קשר: יעקב קורס, טלפון: 050-4222655
תאריך פרסום: 12.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 26.07.2017 עד השעה 12:00
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת מזרקים מסוגים שונים | 25.07.2017 אשת קשר: ימית יחזקאל
תאריך פרסום: 09.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 25.07.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>
טופס הצעה >>
בקשה להצעת מחיר לאספקת תשתיות פסיביות לאתר דאטה סנטר | 23.07.2017

איש קשר: אריאל ארגמן
תאריך פרסום: 18.01.2017
תאריך אחרון להגשה: 23.07.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לרכישת מסכים | 20.07.2017

אשת קשר: נטע זלוצ'ובר
תאריך פרסום: 17.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 20.07.2017
קבצים מצורפים (ייפתח בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת דבק לסגירת פצעים (עודכן) | 20.07.2017

אשת קשר: ימית יחזקאל
תאריך פרסום: 22.06.2017
תאריך אחרון להגשה: 20.07.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות Von Willibrand Activity )VWF) | 20.07.2017

אשת קשר: בקי כיר  
תאריך פרסום: 14.06.2017
תאריך אחרון להגשה: 20.07.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת ריאגנטים לביצוע בדיקות(Liver kidney Microsomal (LKM | 20.07.2017

אשת קשר: בקי כיר  
תאריך פרסום: 19.06.2017
תאריך אחרון להגשה: 20.07.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>