20 ספטמבר 2017 כ"ט אלול תשע"ז

איתור בקשות להצעת מחיר

בינוי ונדלן ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
בקשה למידע (RFI) בנושא תרומת ביציות מחו"ל | 18.10.2017

אשת קשר: בקי כיר  
תאריך פרסום: 18.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 18.10.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס מכבי שירותי בריאות המצוי ברחוב גורדון 6, קרית מוצקין | 03.10.2017

איש קשר: מרק ניב טלפון: 050-8800065
תאריך פרסום: 19.09.2017
תאריך אחרון להגשה: .03.10.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת שקיות נשיאה מודפסת פס גור | 01.10.2017 איש קשר: גרשון ביקחובסקי
תאריך פרסום: 14.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 01.10.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>
בקשה להצעת מחיר לפיתוח תוצרי לימוד מבוססים HTML5 | 28.09.2017

אשת קשר: שרון ויצמן
תאריך פרסום: 11.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 28.09.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקה, ייצור והתקנה למתקני רול-אפ, שלטי שמשוניות וקאפות | 18.09.2017

אשת קשר: דנה שרשוב
תאריך פרסום: 29.08.2017
תאריך אחרון להגשה: .18.09.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות הרחבת מרפאת קלנסואה | 18.09.2017

איש קשר: רומן קיפניס, טלפון: 054-2082802
תאריך פרסום: 30.08.2017
תאריך עדכון: 03.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 18.09.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת לוחות פעילות לקיר | 14.09.2017

אשת קשר: נטע זלוצ'ובר
תאריך פרסום: 06.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 14.09.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת סוללות | 12.09.2017

אשת קשר: נטע זלוצ'ובר
תאריך פרסום: 04.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 12.09.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת משקל אדם דיאגנוסטי ממותג מכבי care | 11.09.2017

איש קשר: ניר לוי
תאריך פרסום: 31.08.2017
תאריך אחרון להגשה: 11.09.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בנייה מכביפארם קרית אתא / 177 | 31.08.2017

איש קשר: דניאל אוסטרובסקי, טלפון: 052-4283373
תאריך פרסום: 15.08.2017
תאריך אחרון להגשה: .31.08.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>