24 אוקטובר 2017 ד' חשון תשע"ח

משטח צוואר הרחם בשיטת 'פאפ דק' לאבחון מוקדם של סרטן צוואר הרחם ונגעים טרום סרטניים

בדיקת פאפ היא השיטה הטובה ביותר הזמינה כיום לאבחון שינויים בתאי צוואר הרחם כבר בשלבים מוקדמים. מומלץ לבצע בדיקת פאפ אחת לשלוש שנים, החל מגיל 25.
במהלך הבדיקה מגורדים פני שטח צוואר הרחם ונלקחת דגימת תאים שנבדקת במעבדה על מנת לזהות נגעים טרום סרטניים. 90% ממקרי סרטן צוואר הרחם ניתנים למניעה או לטיפול פשוט ויעיל יחסית בעקבות אבחון מוקדם.
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ממליץ לבצע בדיקת פאפ אחת לשלוש שנים, החל מגיל 25. הבדיקה כלולה בסל הבריאות לנשים בגילאי 54-35 ואינה כרוכה בתשלום. מבוטחות מכבי מגן כסף ומגן זהב זכאיות לביצוע הבדיקה בתשלום השתתפות עצמית.
בדיקת פאפ מתבצעת כחלק משגרת הבדיקה הגינקולוגית במהלכה נלקחת דגימת התאים באמצעות מברשות מיוחדות המוחדרות בתנועה סיבובית לצוואר הרחם. הבדיקה אינה כואבת אך תיתכן אי נוחות.
בעבר קובעה דגימת התאים על גבי משטח זכוכית ונשלחה למעבדה לצורך צביעה, בדיקה תחת מיקרוסקופ וקבלת האבחנה. בדיקה זו כונתה ‘conventional smear’ ולקתה בחסרונות רבים לרבות העדר מדגם מייצג של כלל תאי צוואר הרחם, קבלת שכבת תאים בלתי אחידה ואיסוף דגימה שהכילה שילוב של תאי צוואר הרחם ותאי דם.
החל משנת 2000 נכנסה לשימוש בדיקה המכונה 'פאפ דק' (Thin Prep PAP, Liquid based Cytology). בשיטה זו מורחפים תאי צוואר הרחם שנאספו בבקבוקון המכיל תמיסת שימור ומועברים למעבדה לצורך עיבוד וקיבוע. הציוד הייחודי המשמש לביצוע בדיקה זו מגביר את רגישותה ואת אמינות התוצאות.
בשיטה זו מתקבל משטח חד שכבתי ואחיד המייצג באופן אמין את כלל תאי צוואר הרחם שנדגמו. מחקרים השוואתיים בין שיטת פאפ דק לבין הבדיקה הוותיקה העלו כי השיטה החדשה רגישה ויעילה יותר למטרת זיהוי נגעים טרום סרטניים ומביאה לפחות תוצאות חיוביות שגויות (‘false positive’). כמו כן מאפשרת הבדיקה זיהוי של נגיף הפפילומה האנושי (HPV) ושל החיידקים קלמידיה וגונוראה הגורמים מחלות המועברות במגע מיני.
עד לאחרונה בוצעה שיטת פאפ דק אך ורק במעבדות פרטיות בישראל. כמובילה בשירותי הבריאות החליטה מכבי לעבור לשיטה החדשה. במקביל הוכנסה לשימוש מערכת ממוחשבת ייחודית בישראל המסמנת אזורים חשודים בכל משטח. מערכת זו הוכחה כרגישה מאד באבחון נגעים סרטניים ומצבים טרום סרטניים בצוואר הרחם ומאפשרת קבלת תשובות במהירות רבה.
רופאי הנשים של מכבי עברו הכשרה מיוחדת בכל הכרוך באופן לקיחת הדגימה ושליחתה למעבדה ואף קיבלו ציוד ייעודי לביצוע בדיקה זו. ציוד זה ייחודי למכבי שרותי בריאות. עקב ייחודיות הבדיקה, החל מתאריך 1.10.2011 לא תתקבלנה בדיקות פאפ שתבוצענה על ידי גינקולוגים חיצוניים שאינן בשיטת 'פאפ דק'.