24 אוקטובר 2016 כ"ב תשרי תשע"ז
עידכון אחרון:  01.07.2016 

מזון רפואי - תנאי הזכאות

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

מזון רפואי הינו מזון הניתן בצורת אבקה או נוזל באחד משלושה מצבים:
 1. אדם הזקוק להעשרה תזונתית במזון רפואי מעבר למזון הרגיל.
 2. אדם הזקוק למזון רפואי כתזונה בלעדית.
 3. אדם שאינו מסוגל לאכול מזון דרך הפה ומקבל הזנה באמצעות צינורית.


פירוט הזכאות

הזכאות נחלקת לשתי רמות של הנחה:

1. הנחה ברשת מכבי פארם

מזון רפואי מנופק בהנחה בבתי המרקחת של רשת מכבי פארם על סמך מרשם רופא או מרשם דיאטנית. לרוב, המחיר ברשת מכבי פארם באמצעות מרשם יהיה נמוך מהמחיר המומלץ לצרכן במכבי פארם ומהמחיר בבתי מרקחת אחרים.

2. הנחה על פי אבחנה רפואית

במצבים רפואיים מסוימים זכאי החבר להנחה נוספת, כפי שנקבע על ידי משרד הבריאות (מזונות רפואיים בסל הבריאות). במקרים אלו החבר ישלם השתתפות עצמית של 20%.
מכבי שירותי בריאות מקנה הנחה נוספת במגוון מצבים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות. במקרים אלו החבר ישלם השתתפות עצמית בגובה של 25-50%.
תקרת ההוצאה החודשית על מזונות רפואיים עבור חברים עם אבחנה רפואית משתי קבוצות אלו היא 670 ₪. תקרה זו מכונה "תקרת מזון".
חלק ממוצרי המזון הרפואי מוגדרים כתרופות ותקרת ההוצאה החודשית עבורם היא 298 ₪.

תהליך קבלת הנחה נוספת לזכאים

לקבלת ההנחה הנוספת יש להגיש למרכז הרפואי (הסניף) את המסמכים הבאים:
 1. המלצה והערכה תזונתית של דיאטנית (ממכבי או מבית חולים או מהקהילה).
 2. המלצה ומכתב רפואי מנומק (מרופא מטפל/ רופא מומחה/ רופא בבית חולים).
 3. מרשם למזון הרפואי הנדרש.
הבקשה תאושר על ידי הגורמים המוסמכים מתחום התזונה במכבי.
תוקף ההנחה: ברוב המקרים האישור ניתן לפרק זמן של עד חצי שנה.

את המסמכים ניתן להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:


הנחיות נוספות

 • תוקף המרשם למזון רפואי הוא 3 חודשים, אך ניתן לרכוש מזון בבית המרקחת רק בכמות המספיקה לחודש אחד. ניתן לשוב עם המרשם כל חודש.
 • הארכת תוקף ההנחה: על מנת להאריך את ההנחה, יש להגיש בקשה נוספת לפני תום פקיעת התוקף של האישור הקיים. הגשת בקשת המשך צריכה לכלול מסמכים עדכניים מדיאטנית ומרופא.
 • ערעור על החלטה: ניתן להגיש ערעור על דחיית בקשה להנחה נוספת למזון רפואי לדיאטנית מחוזית. את הערעור יש להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:
1. אפליקציית מכבי
2. אתר מכבי Online
3. מייל או בפקס למרכז הרפואי
4. בפקס אל מרכז אישורי התרופות שמספרו 03-7178135
5. פנייה למרכז הרפואי באמצעות מעטפת "אל תור"
6. פנייה ישירה למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן חדש)
 • ועדת חריגים למזון רפואי שאינו בסל הבריאות או בסל מכבי: ניתן להגיש בקשה לסיוע ברכישת מזון רפואי שאינו בסל הבריאות או בסל מכבי. אופן הפנייה והמסמכים שיש להגיש זהים למפורט לעיל. במקרה כזה תועלה הבקשה לועדת חריגים של מכבי והחבר יקבל תשובה בכתב, דרך המרכז הרפואי .
 • החזר עבור רכישת מזון רפואי בבית מרקחת פרטי: החזר על רכישת מזון רפואי באופן פרטי תיעשה כנגד קבלות ותינתן במקרה של:
  א. רכישת מזון רפואי שאושר לחבר ולא ניתן היה לרכוש במכבי.
  ב. רכישת מזון רפואי שאושר לחבר והיה חסר במלאי של בית המרקחת של מכבי במקום המגורים.
 • הנחות נוספות: קיימות הנחות נוספות לחולים במחלות קשות, חברים מבוגרים ואחרים. פנו למרכז הרפואי לבירורים.


מגבלה כמותית למזון רפואי

מזון רפואי מנופק בכמות הנדרשת לחודש אחד בלבד. החל מ-1.12.2013, חלה הגבלה כמותית על רכישתם של מספר מזונות רפואיים במכבי פארם ובבתי מרקחת שבהסדר.
במקרה שבו החבר מבקש לרכוש מזון רפואי מעבר למגבלה הכמותית המצוינת מטה, הרוקח יעדכן את החבר על המגבלה הכמותית, ינפק את הכמות שהמערכת מאפשרת ויצייד אותו במכתב המפרט את האפשרות להגשת בקשה לחריגה כמותית.
את הבקשה לכמות חריגה חודשית של אחד ממזונות אלה יש להגיש במרכז הרפואי תוך המצאת מכתב רפואי מתאים מהרופא המטפל / דיאטנית מטפלת ומרשם.
להלן רשימת המזונות הרפואיים והכמות המקסימלית הניתנת לרכישה חודשית ללא אישור חריג:
מזון רפואיכמות חודשית מקסימלית
 Neocate LCP 15 קופסאות
 Neocate Advance 10 קופסאות
Nutramigen LGG Lipil 2 15 קופסאות
Nutramigen LGG Lipil 2 15 קופסאות
Nutrilon Pepti Junior 15 קופסאות
Pediasure Chocolate RPB 90 יחידות
Pediasure Vanilla RPB 90 יחידות
Modulen 15 קופסאות
Glucerna Plus 45 פחיות


האם ניתן לחרוג מהמגבלה?

ניתן לפנות לרופא המטפל או לדיאטנית המטפלת  בבקשה להגדלת המכסה החודשית.
במידה והרופא או הדיאטנית סבורים כי יש הצדקה רפואית להגדלת המגבלה החודשית, הם יציידו את החבר במכתב המלצה מפורט לכמות חודשית מוגדלת.
לאחר קבלת המכתב יש להגיש את מכתב ההמלצה ואת המרשם הרפואי לצורך הגשת בקשה לאישור כמותי עבור המזון הרפואי.
במידה והבקשה תאושר בית המרקחת יהיה רשאי לנפק מזון זה בכמות גדולה מהרגיל.
לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן נפרד) 

רשימת הנחות למזון רפואי

בטבלאות אלו מרוכזים מוצרי המזון הרפואי העיקריים שנמכרים בהנחה לחברי מכבי. ההנחה נחלקת לשני סוגים:
 1. מוצרים שעליהם משולמת השתתפות עצמית בגובה אחוז מסויים ממחיר המוצר. על מוצרים אלו חלה תקרת השתתפות עצמית למזון רפואי, אלא אם צויין אחרת. התקרה עומדת כיום על סך של 667 ₪ לחודש.
 2. מוצרים שנמכרים במחיר מוזל. על חלק ממוצרים אלו חלה תקרת השתתפות עצמית לתרופות. העומדת על סך של 297 ₪.
אם לא מצאתם את המוצר הרצוי, גשו למרכז הרפואי בצירוף המלצת הדיאטנית והרופא המטפל.

גסטרו

מזון עלות לפי אבחנה רפואית

ALITRAQ

אליטרק

 השתתפות עצמית של 20%:

 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. בעיות במערכת העיכול 

 MODULEN IBD

מודולן

השתתפות עצמית של 20%:
ילדים עם IBD

השתתפות עצמית של 50%:
קו שני למבוגרים עם

מחלת קרוהן
למשך חודשיים

PEPTAMEN PREBIO

פפטמן  פרה-ביו

השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.

השתתפות עצמית של 25%:
בעיות ספיגה עקב ניתוחים במערכת העיכול, IBD 

PEPTAMEN AF

פפטמן  AF

השתתפות עצמית של 25%:
בבעיות ספיגה - רצף טיפולי לאחר טיפול באשפוז 

VITAL1.5
ויטל 1.5

השתתפות עצמית של 25%:
בבעיות ספיגה עקב ניתוחים במערכת העיכול, IBD

PEPTAMEN JUNIOR

פפטמן ג'וניור

השתתפות עצמית של 20%:

 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. תת תזונה בעיות ספיגה ילדים גילאי 1-10.
 3. הזנה אנטרלית בגילאי 4-19.


השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה, בעיות ספיגה ילדים גילאי 11-18

NUTRAMIGEN 1

נוטרמיגן 1

השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.

השתתפות עצמית של 25%:
מחלות גנטיות אחרות.

השתתפות עצמית של 50%:
אבחנות אחרות.

NUTRAMIGEN 2

נוטרמיגן 2

השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.

השתתפות עצמית של 25%:
מחלות גנטיות אחרות.

השתתפות עצמית של 50%:
אבחנות אחרות.

NEOCATE

נאוקייט

השתתפות עצמית של 20%:
בעיות ספיגה.
מחלת ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
מושתלי

כבד

השתתפות עצמית של 25%:
תינוקות עם בעיות ספיגה - כנגד מרשם

NEOCATE ADVANCE

נאוקייט אדבנס

השתתפות עצמית של 20%:

 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. בעיות ספיגה.

השתתפות עצמית של 50%:
בעיות ספיגה - כנגד מרשם.

NUTRILON AR

נוטרילון AR

השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם בעיה של רפלוקס

NUTRILON PEPTI JUNIOR

נוטרילון פפטי ג'וניור

השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם אלרגיה ואי סבילות למזון

השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם

כליות

מזון עלות לפי אבחנה רפואית

NEPRO HP

נפרוקר  HP

השתתפות עצמית של 20%:

 1. אי ספיקת
  כליות
  עד גיל 18.
 2. בדיאליזה אלבומין 4 ומטה.

השתתפות עצמית של 25%:
אי ספיקת כליות מעל גיל 18.

NEPRO  LP

נפרו LP

השתתפות עצמית של 20%:
אי ספיקת כליות עד גיל 18

השתתפות עצמית של 25%:
אי ספיקת כליות מעל גיל 18

ילדים

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית

PEDIASURE

פדיאשור

השתתפות עצמית של 20%:

 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס, מחלת דיס אוטונומיה משפחתית ומחלת אטאקסיה טלנגיקטאזיה.
 2. הזנה אנטרלית עד גיל 19.
השתתפות עצמית של 25%:
 1. העשרה פומית 2 ומעלה יחידות ליום עד גיל 4
 2. קרוהן - 2 יחידות ומעלה בגילאי 10-18

NUTREN JUNIOR

נוטרן ג'וניור

השתתפות עצמית של 20%:

 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. הזנה אנטרלית עד גיל 19.

  השתתפות עצמית של 25%:

  1. העשרה פומית 2 ומעלה יחידות ליום עד גיל 4
  2. קרוהן - 2 יחידות ומעלה בגילאי 10-18

  NUTREN JUNIOR FIBER

  נוטרן ג'וניור סיבים

  השתתפות עצמית של 20%:

  1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
  2. הזנה אנטרלית עד גיל 19.

  השתתפות עצמית של 25%:

  1. העשרה פומית 2 ומעלה יחידות ליום עד גיל 4
  2. קרוהן - 2 יחידות ומעלה בגילאי 10-18

  INFANTRINI

  אינפנטריני

  השתתפות עצמית של 20%:
  דרישה תזונתית מוגברת לאחר אשפוז על רקע בעיות הזנה.

  RENASTART
  רנסטרט

  השתתפות עצמית של 20%:

  לילדים בגילאי 0-4 הסובלים מי ספיקה כלייתית. 

  רפואי

  מזון עלות לפי אבחנה רפואית

  GLUCERNA PLUS

  גלוצרנה פלוס

  השתתפות עצמית של 20%:
  חולי ALS

  השתתפות עצמית של 25%:

  תת תזונה עם

  המוגלובין
  A1c גבוה מ-8, 2 פחיות ומעלה ליום
  הזנה אנטרלית/ כולית עם המוגלובין A1c גבוה מ-8

  PERATIVE RTH

  פראטיב  RTH

  השתתפות עצמית של 25%:
  קו שני פצע לחץ

  PULMOCARE RTH

  פולמוקר RTH

  השתתפות עצמית של 20%:
  מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית ומחלת אטאקסיה טלנגיקטאזיה. 

  IMPACT

  אימפקט

  השתתפות עצמית של 20%:
  חולים אונקולוגיים המועמדים לניתוח במערכת העיכול וראש צוואר

  הזנה אנטרלית - ללא טעם

  מזוןעלות לפי אבחנה רפואית

  OSMOLITE HN

  אוסמולייט

  השתתפות עצמית של 20%:

  1. הזנה אנטרלית בילדים בגילאים 4-19
  2. חולי ALS

  לשאר האבחנות:

  • נמכר במחיר מוזל
  • מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות

  JEVITY

  ג'ביטי

  השתתפות עצמית של 20%:

  1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
  2. הזנה אנטרלית בילדים בגילאי 4-19
  3. חולי ALS

  השתתפות עצמית של 25%:
  הזנה אנטרלית קו שני

  JEVITY PLUS

  ג'יטי פלוס

  השתתפות עצמית של 20%:
  חולי ALS

  השתתפות עצמית של 25%:

  הזנה אנטרלית קו שני

  EASY FIBER

  איזי פייבר

  השתתפות עצמית של 20%:

  1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
  2. הזנה אנטרלית בילדים בגילאים 4-19
  3. חולי ALS

   

   

  העשרה כללית

  מזוןעלות לפי אבחנה רפואית

  NUTREN 2

  נוטרן 2

  השתתפות עצמית של 20%:
  חולי ALS

  השתתפות עצמית של 25%:

  1. הזנה אנטרלית
  2. תת תזונה 2 יחידות ומעלה ביום

  ENSURE PLUS

  אנשור פלוס

   השתתפות עצמית של 20%:
  חולי ALS

  לשאר האבחנות:

  • נמכר במחיר מוזל
  • מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות

  EASY DRINK

  איזי דרינק

  השתתפות עצמית של 20%:
  מחלת ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית

  אבקות העשרה

  מזוןעלות לפי אבחנה רפואית

  SUPERLUNCH

  סופרלאנצ'

  נמכר במחיר מוזל

  MEAL SHAKE

  מילשייק

  השתתפות עצמית של 20%:
  מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.

  השתתפות עצמית של 50%:
  תת תזונה.

  HADASSA SHAKE

  הדסה שייק

  השתתפות עצמית של 20%:
  מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.

  השתתפות עצמית של 50%:
  תת תזונה.

  BABY CALORIE

  בייבי קלורי

  השתתפות עצמית של 25%:
  כנגד מרשם לגילאי 0-1 שנים

  EASY CALORIE

  איזי קלורי

  השתתפות עצמית של 25%:
  כנגד מרשם לגילאי שנה ומעלה

  השתתפות עצמית של 50%:
  תת תזונה.

  EASY SHAKE

  איזי שייק

  השתתפות עצמית של 20%:
  מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.

  אבקות חלבון

  מזון עלות לפי אבחנה רפואית 

  PROGIM 300 g

  פרוג'ים

  נמכר במחיר מוזל

  PROCAS 320 g

  פרו-קאס

  נמכר במחיר מוזל

  SUPERWHEY

  אבקת חלבון מי גבינה (400g)

  נמכר במחיר מוזל

  הסמכות

  מזון עלות לפי אבחנה רפואית 

  מסמיך לפורמולות

  נמכר במחיר מוזל

  THICK & EASY

  נמכר במחיר מוזל

  DRINK EAT

  דרינקיט

  נמכר במחיר מוזל

  לא מצאתם פתרון? פנו אלינו