24 מאי 2017 כ"ח אייר תשע"ז
עדכון אחרון:  07.05.2017 

גבייה עבור הנפקת מסמכים ותעודות - תנאי הזכאות

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

על מנת להוציא אישורים רפואיים מסוגים שונים, נדרשת הפקה של מידע מהרשומות הרפואיות של חבר מבוטח. עלויות ההשתתפות העצמית עבור פעולה זו משתנות לפי סוג התעודה הדרוש.
עלות הפקת המסמכים נקבעת על פי סוג הבקשה:
הבקשההשתתפות עצמית
תיעוד רפואי למקרים שאינם מנויים בחוק הבריאות
101 ₪ לתיק (לפי תעריפון משרד הבריאות)
עבור כל עמוד מעבר ל-10 עמודים ייגבו 0.5 ₪
תקרת השתתפות - עד עלות של 5 תיקים למקרה (505 ₪, לא כולל תוספת עבור עמודים)
אישור רפואי להוצאת או חידוש רישיון נהיגה לחברים עד גיל 70  108 ₪
אישור רפואי להוצאת רישיון לכלי ירייה, רישיון לצוללנים, רישיון שייט או רישיון לכלי טייס
108 ₪
מידע שדורש הכנה ולא נועד לצרכים רפואיים, כגון תדפיסי גביה רטרואקטיביים, אישורי החזר רטרואקטיביים או רשימות התחייבויות רטרואקטיביות  101 ₪
אגרת מידע מתוקף חוק חופש המידע אגרת בקשה (אגרת חובה לתחילת טיפול)- 20 ₪
אגרת טיפול (שעות עבודה בפועל לטיפול בבקשה) – 53 ₪ לשעה

ניתן להשתמש בשירות תקשורת עם הרופא במכבי Online לבקשת אישורים.
לשירות תקשורת עם הרופא >> (לבעלי סיסמה בלבד)
  • דף זה מספק מידע כללי בלבד אודות הזכאות. ניתן לקבל פירוט מלא לזכאות זו במשרד הסניף>> (ייפתח בדפדפן נפרד)
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו