25 מרץ 2017 כ"ז אדר תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2016 

שירותי חירום לב - תנאי הזכאות

שירותי חירום יכולים להציל את חייהם של אנשים הלוקים במחלות קרדיו-וסקולריות.
מוקדי ניטור הלב מספקים מענה מיידי במקרה של אירוע לבבי.

זכויות חברי מכבי שלי

האם אתם זכאים?

במסגרת מכבי שלי, גם חברי מכבי שנמצאים בסיכון למחלות לב זכאים לשירותי חירום.

זכויות הניתנות במסגרת הסל הבסיסי:

מנוי משולב למחלימים ממחלות לב

תנאים למימוש הזכאות

זכאים למנוי חברים מבוטחים במצבים הבאים:
 • חברים מבוטחים לאחר
  אוטם שריר הלב
  .
 • חברים מבוטחים לאחר ניתוח לב.
 • חברים מבוטחים הסובלים מהפרעות משמעותיות בקצב הלב.
 
ניתן לממש את הזכאות עד חודש ממועד השחרור מאשפוז עקב אחד האירועים המפורטים לעיל.

פירוט הזכאות

הזכאות

 • שלושה חודשי מנוי למוקדי החירום שבהסכם (שירות הניתן במסגרת הסל הבסיסי).
 • מנוי לשירות קרדיוביפר במוקדי החירום שבהסכם למשך שנה אחת (שירות הניתן לחברי מגן זהב רק לאחר מיצוי הזכאות מהסל הבסיסי).
 • ניתן להאריך את משך הזכאות בשנה נוספת בהמלצת קרדיולוג ובכפוף לאישורו של הגורם המוסמך במכבי.
 
תקופת המתנה - 3 חודשים.
חבר חדש שמצטרף למכבי, שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

תיגבה השתתפות עצמית בגובה 32 ₪ עבור כל 90 ימי מנוי.
 • ההתחייבות לנותן השירות שבהסכם איננה כוללת פקדונות והתחייבויות אחרות.
 

היכן

ניתן להירשם לשירות בכל אחד מהמוקדים שבהסכם:
 

תהליך מימוש הזכאות

 1. למימוש הזכאות נדרש אישור גורם מוסמך במכבי והפניה מקרדיולוג מכבי.
 2. התחייבות תינתן במרכז רפואי (סניף) של מכבי.
 
לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן חדש)

הנחיות נוספות

כל אירוע לבבי חדש מזכה את החבר מבוטח בזכאות חדשה למנוי.

זכויות הניתנות במסגרת מכבי שלי:

מנוי ללא הגבלת זמן לחברים מבוטחים מעל גיל 45 שבסיכון למחלות לב

תנאים למימוש הזכאות

זכאות זו ניתנת רק לחברים מבוטחים מעל גיל 45 שאובחנו כלוקים באחד מהמצבים הבאים:
 
חברים מבוטחים המחלימים ממחלות לב זכאים לשירות זה במסגרת סל הבריאות הבסיסי. חברים מבוטחים אלה לא יהיו זכאים לממש את הזכאות הניתנת במסגרת "מכבי שלי".

פירוט הזכאות

הזכאות

מנוי לשירות קרדיוביפר או התקנת לחצן מצוקה בעלות מופחתת, ללא הגבלת זמן.
תקופת המתנה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות למכבי שלי.
חבר חדש שמצטרף למכבי מקופה אחרת והשתייך לכללית פלטינום או מאוחדת שיא או לאומית זהב, שומר על הוותק שצבר בקופה ממנה עבר. לכן, עם הצטרפותו ל"מכבי שלי", יזכה לפטור מתקופת המתנה ובתנאי שיצטרף ל"מכבי שלי" תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.
למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

 • מנוי קרדיוביפר – יינתן החזר עבור ההוצאה בפועל, בקיזוז השתתפות עצמית של 64 ₪ בחודש.
 • לחצן מצוקה – יינתן החזר עבור ההוצאה בפועל, בקיזוז השתתפות עצמית של 21 ₪ בחודש.
 

היכן

אצל החברות שיש להן הסכם עם מכבי, בפריסה ארצית:
 • נטלי - טלפון: 03-6076111, פקס: 03-6953299
 • שחל - טלפון: 03-5633888
 • מוניטור - טלפון: 03-6166180, פקס: 03-6166185
 •   

תהליך מימוש הזכאות

 1. על מנת לממש את הזכאות נדרשת הפנייה מרופא מטפל במכבי.
 2. התשלום יבוצע ישירות לספק.
 3. לקבלת החזר יש להגיש למרכז הרפואי :
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות.
  • הפניית רופא שניתנה טרם ביצוע האבחון.
לאיתור מרכז רפואי>> (ייפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

 • חברים מבוטחים לאחר
  התקף לב
  , ניתוח לב או בעל הפרעות קצב זכאים לשירות המשולב למחלימים, אשר מפורט בנפרד.
 • דמי המנוי אינם כוללים פיקדונות והתחייבויות אחרות שעל החבר מבוטח לשלם, לפי דרישת הספק.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי שלושה חודשי מנוי למוקד חירום. כרוך בתשלום השתתפות עצמית
 
מגן כסף אין זכאות ייחודית למגן כסף. זהה לזכאות במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן זהב
 
מכבי שלי מנוי בהשתתפות עצמית ללא הגבלת זמן לחברים מבוטחים מעל גיל 45 בסיכון למחלות לב שאינם עומדים בקריטריונים לזכאות הניתנת מסל הבריאות או ממגן זהב
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
 • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו