23 מאי 2017 כ"ז אייר תשע"ז

אנומליה (Anomaly)

סטייה מהטווח התקין של תופעה כלשהי. ברפואה משתמשים במונח
אנומליה
כאשר מתייחסים למומים מולדים או לפגמים התפתחותיים.