25 מרץ 2017 כ"ז אדר תשע"ז

דגירה (תקופת דגירה, Incubation period)

משך הזמן שחולף מרגע ההדבקה בגורם מחולל מחלה (לדוגמה,
חיידק
) ועד להופעת הסימפטומים הראשונים.