24 מרץ 2017 כ"ו אדר תשע"ז

אורגניזם (Organism)

כל יצור חי. בעלי חיים, צמחים, יצורים חד-תאיים (מיקרואורגניזמים) ויצורים רב-תאיים. תכליתו הבלעדית של האורגניזם היא להמשיך להתקיים ולהתרבות בסביבתו הטבעית המשתנה.
לאורגניזמים הרב-תאיים (בעלי החיים והצמחים) ארבעה צרכים בסיסיים: אוויר לנשימה, מים, חומרי הזנה ומקום מחיה. את האורגניזמים החד-תאיים (מיקרואורגניזמים:
חיידקים
, אמבות, פרוטוזואה) ניתן לראות רק באמצעות מיקרוסקופ והם מאופיינים בתנאי מחיה מגוונים ולעיתים אף קיצוניים.