27 אוקטובר 2016 כ"ה תשרי תשע"ז

הפוגה (רמיסיה, Remission)

תקופה שבה סימפטומים של מחלה, לרוב מחלה כרונית (ממושכת) או
סרטן
, נעלמים באופן חלקי או מלא.