28 אוקטובר 2016 כ"ו תשרי תשע"ז

השראה (אינדוקציה, Induction)

גרימת תהליך. ברפואה מתייחסים להשראת
הרדמה
בניתוח, השראת מחזור הטיפול הראשון והתוקפני ביותר במחלת הסרטן וכן
השראת לידה