25 ינואר 2017 כ"ז טבת תשע"ז

השראה (אינדוקציה, Induction)

גרימת תהליך. ברפואה מתייחסים להשראת
הרדמה
בניתוח, השראת מחזור הטיפול הראשון והתוקפני ביותר במחלת הסרטן וכן
השראת לידה