26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו
הגנטי
הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.