25 ספטמבר 2017 ה' תשרי תשע"ח

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו הגנטי הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.