25 מאי 2017 כ"ט אייר תשע"ז

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו
הגנטי
הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.