24 ינואר 2017 כ"ו טבת תשע"ז

גנוטיפ (Genotype)

הרכבו
הגנטי
הייחודי של כל יצור חי. הרכב הגנים הקובע תכונה או דפוס מסוימים.