26 מרץ 2017 כ"ח אדר תשע"ז

גלוקגון (Glucagon)

הורמון
המיוצר ומופרש על ידי
הלבלב
כאשר רמת
הגלוקוז
(סוכר) בדם נמוכה ויש להעלותה.
גלוקגון
מאותת לכבד להמיר את
הגליקוגן
(רב-סוכר) האגור בו לגלוקוז ולשחררו אל הדם.