26 מרץ 2017 כ"ח אדר תשע"ז

גליקוגן (Glycogen)

פחמימה (רב סוכר) המורכבת מיחידות של סוכר פשוט (חד סוכר בשם
גלוקוז
) ומאוחסנת בכבד ובשרירים.
גליקוגן
משמש כמקור החשוב ביותר לאנרגיה זמינה לשרירים בשעת פעילות גופנית וכמקור אנרגיה למוח.