26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז

מחלה (Disease, illness, sickness)

מצב המפריע לתפקודו התקין של הגוף ומאופיין בדרך כלל על ידי סימפטומים טיפוסיים.