24 אוקטובר 2017 ד' חשון תשע"ח

מחלה (Disease, illness, sickness)

מצב המפריע לתפקודו התקין של הגוף ומאופיין בדרך כלל על ידי סימפטומים טיפוסיים.