29 מרץ 2017 ב' ניסן תשע"ז

תורם (Donor)

אדם (חי או מת) התורם דם,
זרע
, איבר או
רקמה
מגופו לאדם אחר הזקוק להם.