22 אוקטובר 2017 ב' חשון תשע"ח

תורם (Donor)

אדם (חי או מת) התורם דם, זרע, איבר או רקמה מגופו לאדם אחר הזקוק להם.