23 מרץ 2017 כ"ה אדר תשע"ז

מנה (Dose)

כמות מדודה של תרופה הניתנת בכל פעם.