25 מרץ 2017 כ"ז אדר תשע"ז

גנים (Genes)

מקטעי דנ"א (
חומר תורשתי
) המכילים הוראות הפעלה המאפשרות את תפקודו התקין של התא.