26 יולי 2017 ג' אב תשע"ז

גנים (Genes)

מקטעי דנ"א (חומר תורשתי) המכילים הוראות הפעלה המאפשרות את תפקודו התקין של התא.