24 אוקטובר 2017 ד' חשון תשע"ח

גנים (Genes)

מקטעי דנ"א (חומר תורשתי) המכילים הוראות הפעלה המאפשרות את תפקודו התקין של התא.