20 יולי 2017 כ"ו תמוז תשע"ז

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.