19 ספטמבר 2017 כ"ח אלול תשע"ז

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו, גנטי.