22 ינואר 2017 כ"ד טבת תשע"ז

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו,
גנטי
.