26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז

גנטי (תורשתי, Genetic)

מושג המתייחס לחומר התורשתי, היינו,
גנטי
.