26 מרץ 2017 כ"ח אדר תשע"ז

תורשה (גנטיקה, Genetics)

המאפיינים שעברו בירושה מההורים. המידע התורשתי בגוף נמצא בדנ"א.