26 מרץ 2017 כ"ח אדר תשע"ז

קינאז (Kinase)

שם כולל לקבוצת
אנזימים
האחראים על ויסות תהליכי זירחון בתא (הוספת זרחן).