24 אוקטובר 2016 כ"ב תשרי תשע"ז

קינאז (Kinase)

שם כולל לקבוצת
אנזימים
האחראים על ויסות תהליכי זירחון בתא (הוספת זרחן).