18 אוקטובר 2017 כ"ח תשרי תשע"ח

קינאז (Kinase)

שם כולל לקבוצת אנזימים האחראים על ויסות תהליכי זירחון בתא (הוספת זרחן).