22 יולי 2017 כ"ח תמוז תשע"ז

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד הביוץ.