23 אוקטובר 2016 כ"א תשרי תשע"ז

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד
הביוץ
.