25 מאי 2017 כ"ט אייר תשע"ז

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד
הביוץ
.