24 ספטמבר 2017 ד' תשרי תשע"ח

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד הביוץ.