28 מרץ 2017 א' ניסן תשע"ז

ביצית (Ovum, oocyte)

תא רבייה נקבי המיוצר ומאוחסן בשחלת האישה עד למועד
הביוץ
.