23 אוקטובר 2016 כ"א תשרי תשע"ז

כאב (Pain)

תחושה גופנית או רגשית בלתי נעימה המהווה איתות אזהרה על ידי הגוף כי נגרם לו נזק.