25 מאי 2017 כ"ט אייר תשע"ז

כאב (Pain)

תחושה גופנית או רגשית בלתי נעימה המהווה איתות אזהרה על ידי הגוף כי נגרם לו נזק.