27 מאי 2017 ב' סיון תשע"ז

רקמה (Tissue)

קבוצות תאים בגוף היוצרות מקשה אחת ומבצעות תפקיד מסוים. לדוגמה, רקמת שומן או רקמת שריר.
רקמות
שונות בונות את אברי הגוף.