27 יולי 2017 ד' אב תשע"ז

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.