17 אוקטובר 2017 כ"ז תשרי תשע"ח

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.