29 מרץ 2017 ב' ניסן תשע"ז

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.