24 אוקטובר 2016 כ"ב תשרי תשע"ז

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.