16 ינואר 2017 י"ח טבת תשע"ז

כיב (Ulcer)

פצע פתוח ברקמה פנימית או חיצונית של הגוף.