28 מאי 2017 ג' סיון תשע"ז

היסטרוסקופ (Hysteroscope)

סיב
אופטי
הדומה ללפרוסקופ המוחדר דרך הנרתיק לחלל
הרחם
בבדיקת
היסטרוסקופיה
. באמצעות הסיב ניתן לאבחן ממצאים בחלל הרחם, לרבות הידבקויות, פוליפים, שרירני
רחם
(מיומות) וכן מומים מבניים ברחם.