24 מאי 2017 כ"ח אייר תשע"ז

יילוד (Newborn, Neonate)

התינוק מרגע
הלידה
ועד ארבעה שבועות לאחר הלידה.