16 ינואר 2017 י"ח טבת תשע"ז

יילוד (Newborn, Neonate)

התינוק מרגע
הלידה
ועד ארבעה שבועות לאחר הלידה.