22 יולי 2014כ"ד תמוז תשע"ד
גודל אות גדול בינוני קטן
סדנאות מכבי
סדנאות