31 יולי 2014ד' אב תשע"ד
גודל אות גדול בינוני קטן
סדנאות מכבי
סדנאות