17 ספטמבר 2014כ"ב אלול תשע"ד
גודל אות גדול בינוני קטן
סדנאות מכבי
סדנאות