01 ספטמבר 2014ו' אלול תשע"ד
גודל אות גדול בינוני קטן
סדנאות מכבי
סדנאות