21 אוקטובר 2014כ"ז תשרי תשע"ה
גודל אות גדול בינוני קטן
סדנאות מכבי
סדנאות