23 יולי 2014כ"ה תמוז תשע"ד
גודל אות גדול בינוני קטן
סדנאות מכבי
סדנאות