18 ינואר 2017 כ' טבת תשע"ז
עדכון אחרון:  16.06.2015 

עדשות מגע

Contact Lenses

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף
 
מגן זהב
 
מכבי שלי הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1,002 ₪ ברכישת עדשות מגע ללא צורך באבחנה רפואית אחת לכל 3 שנים ובמכונים שבהסכם.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו