18 אוגוסט 2017 כ"ו אב תשע"ז

פנייה מקוונת בנושא מלגת סטודנטים לסיעוד

ניתן לפנות ישירות במייל לדגנית עובדיה, ממונה על תחום הגיוס, בכתובת המייל ovadia_d@mac.org.il

פרטי הפונה