22 אוקטובר 2016 כ' תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2016 

מד לחץ דם - תנאי הזכאות

מכשיר המיועד לניטור ביתי של לחץ הדם.

זכויות חברי מגן זהב

הזכאות

מד לחץ דם אחד, אחת ל-3 שנות ביטוח.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
חבר חדש שמצטרף למכבי, שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

 • בבתי המרקחת שבהסכם תיגבה השתתפות עצמית בסך 29 ₪.
 • למתגוררים בישובים מרוחקים בלבד: יינתן החזר של 33% ועד תקרה של 209 ₪, הנמוך מביניהם.
 

היכן

לרכישה בסניפי מכביפארם  (יפתח בדפדפן נפרד)
או בבתי המרקחת שבהסכם: נהריה פארם בע"מ, אסף בעפולה ויעל בקרית שמונה.
המתגוררים בישובים מרוחקים יכולים לרכוש את המכשיר בבתי מרקחת פרטיים ולקבל החזר, בהתאם למפורט בסעיף הנחיות ומידע. 
רשימת סניפי סופר פארם שבהסכם ראו מטה.

הנחיות ומידע

 • חברים שמקבלים טיפול תרופתי עבור
  יתר לחץ דם
  יכולים לרכוש מד לחץ דם בסניף מכבי על פי תנאי הזכאות גם ללא מרשם רופא בהתאם לאישור הרוקח. בכל מקרה אחר נדרשת הפניית רופא.
 • לא יאושרו החזרים, למעט עבור חברים המתגוררים באחד מהישובים שברשימת ישובים מרוחקים. לקבלת ההחזר לאחר הרכישה יש להגיש למרכז הרפואי הפניית רופא שהתקבלה לפני רכישת המכשיר, קבלה וחשבונית מס מקוריות. חברים שמקבלים טיפול תרופתי עבור יתר לחץ דם יקבלו החזר כנגד קבלה וחשבונית מס מקוריות, ללא צורך במרשם רופא.
 
במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו
 • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
 • נכה משרד הביטחון בשיעור 20% ומעלה
 • נפגע תאונות דרכים
 • נפגע תאונת עבודה
 • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי
 

רשימת סניפי סופרפארם שבהסכם:

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן):
לקריאת התקנון > | מהדורת תקנון בעיצוב מותאם לציבור החרדי >
 • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
 • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו