23 מאי 2017 כ"ז אייר תשע"ז

צינור הזרע
(Ductus Deferens, vas Deferens)

צינור המוביל את נוזל
הזרע
מהאשך דרך
השופכה
ואל מחוץ לפין בזמן הפליטה. בגוף הגבר שני צינורות
זרע
, אחד בכל אשך. 
דופן
צינור הזרע
שרירית ומתכווצת בזמן הפליטה, על מנת לסייע בהוצאת נוזל הזרע מחוץ לגוף.