17 ינואר 2017 י"ט טבת תשע"ז

ורניקס (Vernix)

כיסוי שומני שצבעו לבן, המגן על העובר במהלך שהותו ברחם החל מהשליש השני להריון ועד למועד
הלידה