18 ינואר 2017 כ' טבת תשע"ז

זן (Strain)

סוגים שונים של יצורים חיים, לרבות
חיידקים
, פטריות ונגיפים, המשתייכים לאותו מין אך נבדלים זה מזה בחומר התורשתי. 
זנים שונים של מיקרואורגניזמים נבדלים גם בתכונותיהם, לדוגמא בעמידותם נגד תרופות שונות.