26 מרץ 2017 כ"ח אדר תשע"ז

חלוקה (התחלקות, סגמנטציה,
Cleavage, segmentation)

תהליך חוזר של חלוקת תאים בביצית שעברה
הפריה
על ידי תא
זרע
. תהליך החלוקה מהיר מאוד ובסופו נוצר צבר כדורי של תאים הנקרא
בלסטוציסט
.