25 אוקטובר 2016 כ"ג תשרי תשע"ז

התמיינות (התמחות,
Differentiation, specialization)

תהליך המתרחש בשלב העוברי במהלכו התאים עוברים שינוי מבני ותפקודי ליצירת
רקמות
ואיברים בעלי מבנה ייחודי ותפקיד מוגדר.