23 מרץ 2017 כ"ה אדר תשע"ז

התמיינות (התמחות,
Differentiation, specialization)

תהליך המתרחש בשלב העוברי במהלכו התאים עוברים שינוי מבני ותפקודי ליצירת
רקמות
ואיברים בעלי מבנה ייחודי ותפקיד מוגדר.