25 מרץ 2017 כ"ז אדר תשע"ז

התנקבות (פרפורציה, Perforation)

חור או נקב קטן באיבר או ברקמה.