24 מרץ 2017 כ"ו אדר תשע"ז

התעברות (Conception, fertilization)

תחילת
ההריון
. הרגע בו תא
הזרע
חודר לביצית ומפרה אותה. התא החדש שנוצר נקרא זיגוטה וממנו יתפתח העובר. 
התעברות יכולה להתרחש בשלושה אופנים עיקריים:
  • התעברות ספונטנית בעקבות יחסי מין.
  • התעברות בעקבות הזרעה מלאכותית, תהליך בו מוכנס זרעו של הגבר לרחמה של האישה ללא קיום יחסי מין.
  • התעברות בתהליך מבוקר המתבצע במעבדה הנקרא
    הפריית מבחנה
    .